№ 2 (2017)

Зміст

Статті

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА PDF
Тетяна Жовковська 9-18
ПРОЦЕСИ КОРПОРАТИЗАЦІЇ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА ЇЇ ГЕНЕЗИС PDF
Віталій Карпенко 19-28
МОДЕЛЬ 2-СЕГМЕНТНОГО АГРЕГОВАНОГО РИНКУ В УМОВАХ АВТАРКІЇ PDF
Олексій Кім 29-36
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Петро Пуцентейло, Олена Гуменюк 37-47
ТЕХНОЛОГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО СУПЕРНИЦТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ГЛОБАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ У КРАЇНАХ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ PDF
Ігор Гонак 48-58
CОЦІАЛЬНІ НЕРІВНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ PDF
Zoriana Lutsyshyn, Iryna Ivashchuk 59-68
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Людмила Василенко 69-75
РЕНТНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ PDF
Андрій Гуторов 76-88
ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Юрій Дзядикевич, Микола Буряк, Максим Зінюк 89-96
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ PDF
Лілія Прокопчук 97-104
МІСЦЕ І РОЛЬ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У СФЕРІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
Андрій Голубєв 105-111
ЗАСТОСУВАННЯ SWOT-АНАЛІЗУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ PDF
Надія Іваночко 112-119
ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ НА РОЗВИТОК ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Анатолій Іванько 120-127
ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
Людмила Личук 128-135
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ДИСКОНТУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ PDF
Ірина Петрів 136-144
СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МОЛОЧАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ PDF
Ярослав Рибак 145-151
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ГОЛОВНА ДЕТЕРМІНАНТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олена Харун 152-163
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Андрій Вдовиченко 164-171
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ PDF
Борис Сидорук 172-180
АНАЛІЗ РИНКУ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ ТУРИСТИЧНО- РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Назар Ступень 181-191
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО ЛІСОУПРАВЛІННЯ PDF
Олег Яремко 192-199
РОЗВИТОК СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ PDF
Віра Братюк 200-207
ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ PDF
Тарас Васильців, Андріана Шехлович 208-218
ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРАЇНИ PDF
Наталя Кукіна 219-228
СОЦІАЛЬНА СФЕРА УКРАЇНИ: ЧИННИКИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РОЗВИТКУ PDF
Марина Кальницька 229-239
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ PDF
Валентина Федяєва 240-246