ЗАСТОСУВАННЯ SWOT-АНАЛІЗУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

Автор(и)

  • Надія Іваночко ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника”,

Ключові слова:

управління збутовою діяльністю, збут, SWOT-аналіз, сильні та слабкі сторони, можливості та загроза

Анотація

Вступ. Різноманітність змін в економіці України, що викликані, як існуючими проблемами кон’юнктури ринку, так і поведінкою суб’єктів господарювання, дають поштовх для пошуку нових методів та інструментів просування товару на ринок та здатності здійснювати управління збутовою діяльністю підприємств різних форм власності, використовуючи при цьому найефективніші методи аналізу. Методи. При проведенні дослідження були використані наступні методи: метод порівняльного аналізу, метод експертного оцінювання, метод моделювання, абстрактно-логічний та діалектичний методи. Результати. У статті досліджено проблеми визначення сильних та слабких сторін управління збутом м’ясопереробних підприємств Івано-Франківського регіону, визначено можливості та загрози, що існують в галузі. Проведено SWOT-аналіз, що дає можливість розглянути та згрупувати найважливіші позиції, які впливають прямо чи опосередковано на розвиток та управління збутом м’ясопереробних підприємств, а також результати їх діяльності. За результатами проведеного дослідження визначено основні проблемні питання діяльності м’ясопереробних підприємств та сформовано декілька варіантів можливості розробити стратегію розвитку галузі переробки м’яса та м’ясних продуктів в Івано-Франківській області. Перспективи. Зважаючи на те, що м’ясопереробні підприємства займаються постійним удосконаленням методів та механізмів впливу на ведення бізнесу, важливим кроком стане розробка регіональної стратегії розвитку галузі переробки м’яса та м’ясних продуктів в Івано-Франківській області, що включатиме захист ринку від недобросовісної конкуренції та позиціонування регіону, як найперспективнішого для розвитку гастротуризму.

Біографія автора

Надія Іваночко, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника”

аспірант

Посилання

Balabanova, L. V. (2005). SWOT-analiz – osnova formuvannja marketyngovyh strategij [SWOT-analysis is the basis of marketing stretegy]. Kyiv, Ukraine.

Pyhtina, V. V. (2006). Vykorystannja SWOT-analizu pry organizacii marketyngovogo planuvannja pidpryjemstva [Using of SWOT-analysis for the organization marketing planning of company]. Bulletin of scientific and technical’s researches, 71, 142–150.

Pozharchuk, Ju. V. (2013). Syrovynna baza jak faktor zabezpechennja konkurentospromozhnosti mjasopererobnyh pidpryjemstv Ukrainy [Raw material base as a factor of competitiveness of meat processing enterprises of Ukraine]. The economy of the food industry, 1 (17), 32–34.

Gordijenko, P. L, Didkovska, L. G., & Jashkina, N. V. (2008). Strategichnyj analiz: navch. posib [The strategic analysis: tutorial]. Kyiv, Ukraine: Alerta.

Dolog, T. I. (2013). Strategichnyj analiz seredovyshha pidpryjemstva [The strategic analysis of the enterprise environment]. Investments: practice and experience, 15, 46–48.

Pastuhova, V. V. (2002). Strategichne upravlinnja pidpryjemstvom: filosofija, polityka, efektyvnist': monografija [The strategic enterprise management: philosophy, politics, efficiency: monograph]. Kyiv, Ukraine: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t.

Pizhuk, O. I., & Pronkiv, M. S. (2017). Metodyka provedennja SWOT-analizu jak peredumovy pryjnjattja strategichnyh rishen na pidpryjemstvi [Methodology of SWOT-analysis as a prerequisite for making strategic decisions at the enterprise]. Global and national problems of the economy, 16, 427–434.

Koljada, A. L. (2016). Analitychna ocinka sylnyh ta slabkyh storin m’jasopererobnyh pidpryjemstv Ukrainy [Analytical evaluation of the strengths and weaknesses of meat processing plants Ukraine]. Bulletin of socioeconomic’s researches, 1 (60), 281–288.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-12

Як цитувати

Іваночко, Н. (2017). ЗАСТОСУВАННЯ SWOT-АНАЛІЗУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ. Економічний дискурс, (2), 112–119. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/126077

Номер

Розділ

Статті