ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ДИСКОНТУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

Автор(и)

  • Ірина Петрів Львівський торговельно-економічний університет,

Ключові слова:

ринкова вартість підприємства, метод дисконтування грошових потоків, ставка дисконтування, вільні грошові потоки, метод залишкових доходів

Анотація

Вступ. Актуальність обраної теми зумовлена ситуацією на ринку України, яка ставить перед підприємствами ряд запитань: як максимізувати вартість власного підприємства, щоб бути лідером на ринку; як розширити масштаби своєї діяльності та як залучити якомога більше інвесторів задля отримання додаткового капіталу. Методи. У роботі використано дані фінансової звітності компанії «Карлсберг Україна», однієї серед чотирьох найбільших виробників пива в Україні, із 2012 по 2018 роки, на основі якої проведено оцінку її вартості методом дисконтування грошових потоків. Результати. Розраховано ринкову вартість компанії «Карлсберг Україна» за період з 2012 по 2018 роки, яка виступає індикатором прийнятих ефективних рішень менеджерами. Результати проведеного дослідження свідчать, що виникає гостра потреба у проведенні оцінки вартості підприємства не лише у його власників та інвесторів, а й в інших учасників ринку, таких як: кредитні організації, ревізійні установи, страхові компанії, акціонери тощо. Перспективи. Одержана інформація про майбутні доходи лягає в основу прийняття рішень інвесторами та акціонерами відносно доцільності інвестування оцінюваного підприємства. Отримані під час дослідження результати можна використовувати у практичній діяльності оцінюваного підприємства задля збереження його конкурентних позицій на ринку, розширення масштабів власної діяльності та залучення більшого числа інвесторів, партнерів та споживачів.

Біографія автора

Ірина Петрів, Львівський торговельно-економічний університет

аспірант

Посилання

Hamma, T.M. (2016). Ocinka vartosti biznesu v integracijnyh procesah [Cost of business in the integration processes]. Proceedings of the Odessa National University, 24 (2), 71 – 76.

Statistics Committee of Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua

Kl'osova, O.F. (2014). Metodychnipidhody do ocinky vartosti pidpryjemstva v procesi restrukturyzacii' [Methodological approaches to the valuation of the enterprise in the restructuring process]. Bulletin of National University of Shipbuilding, 1, 49-52.

Kolos, I. V. (2016). Obg'runtuvannja kljuchovyh chynnykiv vartosti pidpryjemstva [Rationale key factors of enterprise value]. The economy and the state, 11, 30-32.

Korjagin, M.V. (2012). Ocinjuvannja vartosti pidpryjemstva v systemi buhgalters'kogo obliku [The valuation of the enterprise in the accounting system]. Lviv, Ukraine: TOV «Interservis».

Mendrul, O.H. (2002). Upravlinnja vartistju pidpryjemstv [Cost management of enterprises]. Kyiv, Ukraine: KNEU.

Smentyna, N.V., Kucherenko, V.R., Kvach, Ja.P., & Ulybina,V.O. (2009). Ocinkabiznesu ta neruhomosti [Business valuation and real estate]. Kyiv, Ukraine: Сentre of educational literature.

Ukrainian Institute for the future. Retrieved from https://uifuture.org/uk/product/ukrainskij-rinok-mapidsumki- 2016-roku_33

Chumachenko, M.G. (2004). Upravlinnja vartistju kompanii' na osnovi cinnisnogo pidhodu [The company value management based on value approach]. Finance of Ukraine, 2, 66-79.

##submission.downloads##

Як цитувати

Петрів, І. (2018). ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ДИСКОНТУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ. Економічний дискурс, (2), 136–144. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/126085

Номер

Розділ

Статті