ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ДИСКОНТУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

Ірина Петрів

Анотація


Вступ. Актуальність обраної теми зумовлена ситуацією на ринку України, яка ставить перед підприємствами ряд запитань: як максимізувати вартість власного підприємства, щоб бути лідером на ринку; як розширити масштаби своєї діяльності та як залучити якомога більше інвесторів задля отримання додаткового капіталу. Методи. У роботі використано дані фінансової звітності компанії «Карлсберг Україна», однієї серед чотирьох найбільших виробників пива в Україні, із 2012 по 2018 роки, на основі якої проведено оцінку її вартості методом дисконтування грошових потоків. Результати. Розраховано ринкову вартість компанії «Карлсберг Україна» за період з 2012 по 2018 роки, яка виступає індикатором прийнятих ефективних рішень менеджерами. Результати проведеного дослідження свідчать, що виникає гостра потреба у проведенні оцінки вартості підприємства не лише у його власників та інвесторів, а й в інших учасників ринку, таких як: кредитні організації, ревізійні установи, страхові компанії, акціонери тощо. Перспективи. Одержана інформація про майбутні доходи лягає в основу прийняття рішень інвесторами та акціонерами відносно доцільності інвестування оцінюваного підприємства. Отримані під час дослідження результати можна використовувати у практичній діяльності оцінюваного підприємства задля збереження його конкурентних позицій на ринку, розширення масштабів власної діяльності та залучення більшого числа інвесторів, партнерів та споживачів.

Ключові слова


ринкова вартість підприємства; метод дисконтування грошових потоків; ставка дисконтування; вільні грошові потоки; метод залишкових доходів

Повний текст:

PDF

Посилання


Hamma, T.M. (2016). Ocinka vartosti biznesu v integracijnyh procesah [Cost of business in the integration processes]. Proceedings of the Odessa National University, 24 (2), 71 – 76.

Statistics Committee of Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua

Kl'osova, O.F. (2014). Metodychnipidhody do ocinky vartosti pidpryjemstva v procesi restrukturyzacii' [Methodological approaches to the valuation of the enterprise in the restructuring process]. Bulletin of National University of Shipbuilding, 1, 49-52.

Kolos, I. V. (2016). Obg'runtuvannja kljuchovyh chynnykiv vartosti pidpryjemstva [Rationale key factors of enterprise value]. The economy and the state, 11, 30-32.

Korjagin, M.V. (2012). Ocinjuvannja vartosti pidpryjemstva v systemi buhgalters'kogo obliku [The valuation of the enterprise in the accounting system]. Lviv, Ukraine: TOV «Interservis».

Mendrul, O.H. (2002). Upravlinnja vartistju pidpryjemstv [Cost management of enterprises]. Kyiv, Ukraine: KNEU.

Smentyna, N.V., Kucherenko, V.R., Kvach, Ja.P., & Ulybina,V.O. (2009). Ocinkabiznesu ta neruhomosti [Business valuation and real estate]. Kyiv, Ukraine: Сentre of educational literature.

Ukrainian Institute for the future. Retrieved from https://uifuture.org/uk/product/ukrainskij-rinok-mapidsumki- 2016-roku_33

Chumachenko, M.G. (2004). Upravlinnja vartistju kompanii' na osnovi cinnisnogo pidhodu [The company value management based on value approach]. Finance of Ukraine, 2, 66-79.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет