СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МОЛОЧАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ

Ярослав Рибак

Анотація


Вступ. На сьогодні виникає потреба в підтримці малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції, які функціонують в нездоровому конкурентному середовищі та не можуть в повній мірі реалізовувати свій потенціал. Особисті селянські господарства, що займаються виробництвом молока змушені реалізовувати його самотужки на місцевих ринках, або через посередників, які прагнуть закупити якомога більше сировини будь якої якості по найнижчим цінам. Така ситуація призводить до заготівлі сировини, яка непридатна для виготовлення якісних молокопродуктів. Методи. Для досягнення поставленої мети використовувались такі методи: діалектичний, анкетного опитування, дедуктивний, порівняльного аналізу, факторного аналізу, графічний. Методологічною основою дослідження слугували теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених та власні дослідження автора щодо створення та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Результати. У статті виділено основні фактори, що впливають на роботу молочарського кооперативу. Обґрунтовано чинники, що впливають на процес заготівлі та збуту давальницької сировини. Розроблена організаційна модель зв’язків молочарського кооперативу з іншими суб’єктами аграрного ринку, яка дозволяє оптимізувати процес заготівлі та збуту давальницької сировини. Перспективи. Перспективними напрямами подальшого дослідження є вивчення особливостей роботи обслуговуючих кооперативів та розробка методів оцінки їх ефективності. Саме за допомогою якісної організації роботи молочарського кооперативу можна забезпечити належну якість продукції і тим самим підвищити його роль на ринку сільськогосподарської продукції.

Ключові слова


молочарський кооператив; організаційна модель; діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Zbarsky, V.K., & Voloshin, O.O. (2012). Problemy kooperuvannya malykh form hospodaryuvannya na seli [Problems of co-operation of small forms of farming in the countryside]. Economy of the agroindustrial complex, 8, 62-66.

Zinovchuk, V.V. (2001). Orhanizatsiyni osnovy silskohospodarskoho kooperatyvu [Organizational fundamentals of agricultural cooperative]. Kiev, Ukraine: Logos.

Zinovchuk, V.V. (1996). Kooperatyvna ideya v silskomu hospodarstvi Ukrayiny i SSHA [Cooperative idea in the agriculture of Ukraine and the USA]. Kiev, Ukraine: Logos.

Kachor, A. (1969). M. I. Tuhan-Baranovsʹkyy [M. I. Tugan-Baranovsky]. Winnipeg.

Malik, M.Yo. (2010). Naukovo-metodychne zabezpechennya rozvytku kooperatsii v ahrarniy sferi ekonomiky [Scientific and methodological support for the development of cooperation in the agrarian sector of economics]. Economy of the agroindustrial complex, 12, 104

Malik, M.Yo. (2011). Rozvytok malykh pidpryyemnytsʹkykh form . Orhanizatsiyno-ekonomichna modernizatsiya ahrarnoyi sfery nauk [Development of small business forms. Organizational and economic modernization of the agrarian sphere sciences]. Kiev, Ukraine: NNTS IAE.

Martos, B. (1966). Hrushevsky M.S. yakym ya yoho znav [Hrushevsky M.S. as I knew him]. Ukrainian historian, 1-2, 73-81.

Moldavan, L.V., Krysanov, D. F., & Udova L. O. (2010). Rol kooperatyviv u podolanni silskoyi bidnosti [The Role of Cooperatives in Overcoming Rural Poverty]. Ekonomika APK, 11, 121-129

Panteleymonenko, A.O. (2008). Ahrarna kooperatsiya v Ukrayini: teoriya i praktyka: monohr [Agrarian Cooperation in Ukraine: Theory and Practice: monograph]. Poltava, Ukraine: RVV PUSKU.

Tsymbal, V.O. (2011). Problemy rozvytku obsluhovuyuchoyi kooperatsiyi na seli [Problems of Development of Service Collaboration in the village]. Agroincom, 4–6, 72-80.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет