ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Борис Сидорук

Анотація


Вступ. Дослідження економічної ефективності сільськогосподарського землекористування має визначальне значення в теорії і практиці ведення сільськогосподарської діяльності. Для прийняття ефективних управлінських рішень, що стосуються раціонального та збалансованого сільськогосподарського землекористування, особлива увага має приділятися формуванню системи комплексної оцінки ефективності використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі. Методи. Дослідження проводилися шляхом використання діалектичного методу пізнання дії економічних законів і системного підходу до вивчення економічних явищ і процесів, монографічного, індукції та дедукції – для формування системи показників оцінки економічної ефективності сільськогосподарського землекористування та їх групування за критеріями відбору; абстрактно-логічного методу – при здійсненні теоретичних узагальнень та формулювання висновків. Результати. Досліджено можливості застосування сучасних методологічних підходів до оцінки ефективності використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрному виробництві. Автором систематизовано показники в системі оцінки економічної ефективності сільськогосподарського землекористування за критеріями відбору. Запропоновано етапи оцінки економічної ефективності використання земельно-ресурсного потенціалу за допомогою інтегрального показника. Перспективи. Для прийняття ефективних господарських рішень в сфері сільськогосподарського землекористування важливим є формування і оцінювання комплексних інтегральних показників. В подальших дослідженнях слід акцентувати увагу на поєднанні механізмів оцінювання економічних ефектів із еколого- соціальною ефективністю використання земельно-ресурсного потенціалу в сфері сільськогосподарського виробництва.

Ключові слова


аграрне виробництво; економічна ефективність; земельно-ресурсний потенціал; комплексна оцінка; методологічні підходи; показники

Повний текст:

PDF

Посилання


Belukha, N.T. (1985). Osnovy nauchnykh issledovaniy v ekonomike [Fundamentals of scientific research in economics]. Kyiv, Ukraine : Vyshcha shkola.

Hutorov, O.I., & Sharko, I.O. (2012). Otsinka zemel i resursnoho potentsialu v silskomu hospodarstvi: teoretychni ta praktychni pidkhody : monohrafiia [Land and resource potential assessment in agriculture: theoretical and practical approaches: monograph]. Kharkiv, Ukraine: KhNAU; Vydavnytstvo «Tochka».

Rusnak, P.P., Zhebeka, V.V., Rudyi, M.M., & Chalyi, A.A. (1998). Ekonomika silskoho hospodarstva [Economics of agriculture]. Kyiv, Ukraine: Urozhai.

Zdorovtsov, O.I., Kasianov, L.I., Matsybora, V.I., & Shyian, V.I. (1993). Ekonomika silskoho hospodarstva: pidruchnyk [Economics of agriculture: textbook]. Kyiv, Ukraine: USHA.

Yefremov, V.S. (2001). Strategicheskoye planirovaniye v biznes-sistemakh [Strategic planning in business systems]. Moscow, Russia: Finpress.

Lazeba, Ie.S. (2014). Shliakhy zabezpechennia efektyvnoho vykorystannia zemel u silskohospodarskomu vyrobnytstvi [Ways to ensure the effective use of land in agricultural production]. Economy of agroindustrial complex, 8, 101–107.

Monastyrskyi, H.L. (2008). Teoriia orhanizatsii: navchalnyi posibnyk [Organization theory: tutorial]. Kyiv, Ukraine : Znannia.

Rayzberg, B.A., & Fatkhudinov, R.A. (1999). Upravleniye ekonomikoy : [uchebnik] [Economics management: [tutorial]]. Moscow, Russia: CJSC Business-School, Intel-Sintez.

Balatskiy, O.F. (Ed.). (2010). Sotsial'no-ekonomicheskiy potentsial regiona [Socio-economic potential of the region]. Sumy, Ukraine : Universitetskaya kniga.

Trofymenko, N.V. (2015). Ctan ta efektyvnist vykorystannia silskohospodarskykh zemel zemlevlasnykamy ta zemlekorystuvachamy [The level and efficiency of using agricultural land by landowners and land users]. Bulletin of ZNAEU,2 (51), 2, 12–20.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет