АНАЛІЗ РИНКУ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ ТУРИСТИЧНО- РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Назар Ступень

Анотація


Вступ. В світі ринок санаторно-курортних послуг в системі туристично-рекреаційної діяльності представлений широким спектром послуг, що обумовлено постійною потребою в них. Ринок санаторно- курортних послуг є важливим для економічного розвитку туристично-рекреаційної сфери. Важливою умовою для успішного функціонування санаторно-курортних підприємств є впровадження сучасних ринкових елементів і механізмів, які б сприяли розробленню та реалізації нових наукових технологій у сфері рекреації. Методи. Використані економіко-статистичні методи аналізу сучасного стану ринку санаторно-курортних послуг в системі туристично-рекреаційної діяльності; монографічний – для опрацювання наукових публікацій, нормативних документів, статистичних даних; абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення та формулювання висновків. Результати. Проаналізовано сучасний стан ринку санаторно-курортних послуг в системі туристично- рекреаційної діяльності. Систематизовано фактори, що визначають кількісні та якісні особливості попиту на світовому ринку санаторно-курортних послуг в системі туристично-рекреаційної діяльності. Уточнено структуру, а також класифіковані ринки санаторно-курортних послуг на різних ієрархічних рівнях. Запропоновано інтегральні індекси, що дозволяють забезчити комплексну оцінку стану світового ринку санаторно-курортних послуг. Визначено позитивні і негативні фактори довгострокового розвитку світового ринку санаторно- курортних послуг в системі туристично-рекреаційної діяльності. Перспективи. Проведення аналізу сучасного стану ринку санаторно-курортних послуг в системі туристично-рекреаційної діяльності дозволить виявити недоліків функціонування санаторно-курортних закладів, що сприятиме не тільки більш повній реалізації санаторно-курортних послуг, а й розробці та впровадженню рекомендацій для покращення їх діяльності в перспективі.

Ключові слова


санаторно-курортні послуги; система; туристично-рекреаційна діяльність; ринок; фактори

Повний текст:

PDF

Посилання


Кovalenko, N. (2015). Analiz rynku sanatorno-kurortnykh posluh Ukrainy [Market analysis services sanatorium Ukraine]. Ekonomika kharchovoi promyslovosti, 7, 4, 21-27.

State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.

Kaspar, C. (1996). Gesundheitstourismus im Trend. Jahrbuch der Schweizer Touris-muswirtschaft. Institut fur Tourismus, German: Gallen: Sw.Palu.

Oborin, M. (2015). Razrabotka modeli kompleksnoho issledovanyia rynka sanatorno-kurortnykh usluh na razlychnykh ierarkhicheskikh urovniakh [Development of a model for a comprehensive study of the sanatorium services market at various hierarchical levels]. VestnikZabGU, 10(105), 130-135.

Karaievska, A., Moroz, O., & Hrabovetskyi, B. (2012) .Rekreatsiini resursy sanatorno-kurortnykh pidpryiemstv: sutnist ta perspektyvy vykorystannia [Recreational resources sanatorium enterprises: the nature and prospects]. Vinnytsia, Ukraine: VNTU.

Oborin, M. (2015). Funktsionirovanie i dalneishee razvitie rehionalnykh kurortno-rekreatsionnykh zon [Functioning and further development of regional resort and recreational areas]. Perm, Russia: Izd-vo «OT i DO».

Cherchyk, L., Yerko, I., Kolenda, N., & Mishchenko, O. (2014). Suchasnyi stan rozvytku turystychnorekreatsiinoho kompleksu Volynskoi oblasti [The current state of the tourism complex of Volyn region]. Lutsk, Ukraine: Skhidnoievropeiskyi natsionalnyi universytet imeni Lesi Ukrainky.

Global Spa & Wellness Economy Monitor – 2014. Global Wellness Institute. Retrieved from http://www.spalietuva.lt/wp-content/uploads/2012/05/GWI_Wellness_Economy_Monitor_Report_9-27-14.pdf.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет