РОЗВИТОК СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ

Автор(и)

  • Віра Братюк Мукачівський державний університет,

Ключові слова:

страхування, ризики, розвиток, інновації, порівняльний аналіз, класифікація, модель розвитку, конкурентоспроможність, інформаційні технології

Анотація

Вступ. Страхування, як сектор національної економіки та сфера підприємницької діяльності є комплексним інструментом захисту інтересів держави, національного господарства та суспільства в цілому. У статті досліджені напрями розвитку страхових організацій та страхового ринку на основі інновацій. Методи. В процесі дослідження використані методи теоретичного узагальнення, економіко-статистичний, графічний, порівняльний. Результати. Надано порівняльний аналіз процесів розвитку страхування в зарубіжних країнах. Створено класифікацію напрямів інновацій у страхуванні та модель розвитку страховиків на засадах інновацій. Запропоновано впровадження на страховому ринку Інтернет–страхування та розвиток інноваційної діяльності страховими організаціями на основі інформаційних технологій. Перспективи. Визначено, що ключовою метою розвитку страхової організації на основі інновацій є відновлення та розвиток конкурентоспроможності. Встановлено, що фахові компетенції та управління інноваціями є ключовими чинниками підтримки ефективності інноваційної діяльності в страхуванні. Визначено, що Інтернет-страхування є системою організаційно-економічних відносин, яка включає сукупність форм та методів взаємодії страхувальника, страховика й учасників страхового ринку, котрі націлені на задоволення страхових потреб страхувальника на основі інновацій у сфері інформаційних технологій. Отриманий результат співвідноситься з дослідженнями в межах класичних теорій та результатами сучасних досліджень чинників розвитку на основі інновацій.

Біографія автора

Віра Братюк, Мукачівський державний університет

к.е.н., доцент

Посилання

Закон України «Про інноваційну діяльність» ВВР України. № 36. 2002. URL: http://http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/40-15

Алєксєєв І., Кондрат І., Ярошевич Н. Страхові послуги: навч. посібник. Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2006. 203 с.

Базилевич В.Д. Страхування: Підручник. Київ : Знання, 2008. 1019 с.

Залетов А. Страховой рынок: новые вызовы и возможности. Insurance. Top. № 4 (44). 2013. С. 2-7.

Абрамешин А.Е., Воронина Т.П., Молчанова О.П., Тихонова Е.А., Шленов Ю.В. Инновационный менеджмент: учеб. для вузов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.П. Молчановой. Москва : Вита-Пресс, 2010. 272 с.

Йолкіна-Старк Л. Сучасні інформаційні технології в страховому бізнесі. Фінансовий ринок України. № 10. 2008. С.17-18.

Какорін М.О. Інформаційні технології, як фактор інновацій у глобальній фінансовій системі. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. № 5. 2008. С. 106-109.

Козлов А.В. Интернет-страхование в России. Современные проблемы науки и образования. Элект. науч. журн. № 4. 2010. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=4515

Пікус Р.В. Інновації в страхуванні: світовий досвід, напрямки розвитку в Україні. Теоретичні та прикладні питання економіки. № 18. 2009. С. 135-140.

Расшивалов Д. Посередницькі послуги в страхуванні. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Вип. 106. 2008. С. 35-37.

Страхование: экономика, организация, управление: Учеб. в 2-х т. ; под общ. ред. Г.В. Черновой. М.: ЗАО Изд-во «Экономика», 2010. Т1 786 с.; Т2. – 654 с.

Дема Д.І., Віленчук О.М., Дем’янюк І.В. Страхові послуги: навч. посібник ; за заг. ред. Д.І. Деми. [2- е вид.]. Київ: Алерта, 2013. 526 с.

Храмов В.В. Стратегический маркетинг - конкурентное преимущество страховщика. Страховое дело. № 6. 2005. С. 21-25.

Шірінян Л. В., Шірінян А.С. Мікрострахування в Україні: бути чи не бути? : монографія. Черкаси: Вид-во Чабаненко Ю., 2012. 208 с.

Ліга страхових організацій України (ЛСОУ). Новини страхування. URL: http://uainsur.com/news/

Direct gross insurance premiums, Insurance and Pensions: Key Tables from OECD. 2016. № 4. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/ finance-and-investment/ insurance-and-pensions-key-tables-from-oecd_20755066

Total gross insurance premiums, Insurance and Pensions: Key Tables from OECD. 2017. № 1. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/ finance-and-investment/ total-gross-insurance-premiums_20755066-table1

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-25

Як цитувати

Братюк, В. (2017). РОЗВИТОК СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ. Економічний дискурс, (2), 200–207. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/126095

Номер

Розділ

Статті