ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Тарас Васильців, Андріана Шехлович

Анотація


Вступ. Незважаючи на безальтернативність переходу економіки країни на інноваційну модель розвитку в умовах нарощення технологічного відставання вітчизняного промислового комплексу та тиску зовнішньої агресії, інституційно-правовий механізм забезпечення інноваційної діяльності підприємств в Україні залишається недостатньо розвинутим. Йде мова не лише про нормативно-правове поле, яке визначає господарські та економічно-правові умови здійснення інноваційної діяльності, але й про чітко встановлені умови, правила і процедури реалізації базових функцій державного управління. Це актуалізує завдання істотного посилення нормативно-правової складової інноваційної політики держави як передумови належного управління становлення інноваційно-орієнтованої моделі функціонування суб’єктів підприємницької діяльності. Методи. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи системного аналізу та теоретичного узагальнення, методи групувань, логічного аналізу, стратегічного менеджменту та порівняльного аналізу. Результати. Досліджено системно-структурні недоліки інституційно-правового забезпечення інноваційної діяльності підприємств в Україні. Удосконалено існуючу методологію оцінювання рівня інноваційної безпеки з урахуванням змістової диференціації категорій інноваційної діяльності, інноваційної активності, інноваційного розвитку та безпеки держави. Встановлено, що реформування інституційно-правового базису інноваційної діяльності підприємств повинно забезпечуватись у контексті реалізацій функцій аналізу, планування, організації, мотивації та контролю процесу управління інноваційною діяльністю. Обґрунтовано заходи удосконалення інституційно-правового механізму забезпечення інноваційної діяльності підприємств як передумови забезпечення інноваційної безпеки України. Перспективи. Подальші дослідження в аналізованій сфері доцільно зосередити на формуванні інституційної інфраструктури інтеграції науково-дослідної та виробничої діяльності з метою активізації інноваційної діяльності підприємств.

Ключові слова


інноваційна діяльність; інноваційна безпека; інституційно-правовий механізм; підприємства; державна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Vlasiuk, O.S. (2007). Innovatsiina stratehiia ukrainskykh reform: stan ta priorytety [Innovation strategy Ukrainian Reforms: Status and Priorities]. Stratehichni priorytety, (2), 102-107.

Burkaltseva, D.D. (2012). Instytutsionalne zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Institutional ensuring of economic security of Ukraine]. Kyiv, Ukraine : Znannia Ukrainy.

Moldovan, O.O. & Yehorova, O.O. Shchodo vdoskonalennia biudzhetno-podatkovykh instrumentiv stymuliuvannia innovatsiinoi diialnosti v Ukraini [Regarding the improvement of budget and fiscal tools to stimulate innovation in Ukraine]. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/articles/1104/

Sobkevych, O.V. (2015). Perspektyvy realizatsii innovatsiinoi polityky u promyslovosti Ukrainy: vplyv na ekonomichnu bezpeku derzhavy [Perspectives of implementation of innovation policy in industry of Ukraine: the impact on the economic security of the state]. Kyiv, Ukraine: TOV «DKS Tsentr».

Androshchuk, H.O., Zhyliaiev, I.B., Chyzhevskyi, B.H., & Shevchenko, M.M. (2009). Stratehiia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy na 2010–2020 roky v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv [The strategy of innovative development of Ukraine in 2010-2020 in terms of globalization challenges]. Kyiv, Ukraine: Parlamentske vyd-vo.

Sukhorukov, A.I., & Kharazishvili, Yu.M. (2013). Shchodo metodolohii kompleksnoho otsiniuvannia skladnykiv ekonomichnoi bezpeky derzhavy [Regarding the methodology of complex estimation of components of economic state security]. Stratehichni priorytety, 3 (28), 5-15.

Fedulova, L.I. (2008). Forsait: suchasna metodolohiia tekhnolohichnoho prohnozuvannia [Forsyth: modern technological forecasting methodology]. Ekonomika i prohnozuvannia, 3, 106-120.

Shevchenko, L.S., Hrytsenko, O.A., & Makukha, S.M. (2009). Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnistʹ ta napryamy formuvannya [The economic security of the state: nature and directions of shaping]. Kharkov, Ukraine: “Vydannya Pravo.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет