СОЦІАЛЬНА СФЕРА УКРАЇНИ: ЧИННИКИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Марина Кальницька Львівський торговельно-економічний університет,

Ключові слова:

соціальна сфера, соціальні потреби, соціальні проблеми, соціальна послуга, чинники функціонування соціальної сфери

Анотація

Вступ. Соціальна сфера є важливою складовою забезпечення життєдіяльності суспільства. Вона сприяє постійному розвитку людини, її здібностей та самореалізації, формуванню певного рівня життя у суспільстві, реалізації людських здібностей і соціальних інтересів людини, задовольняє різноманітні соціальні потреби як кожного громадянина, так і суспільства загалом, а відповідно сприяє відтворенню людського капіталу і зростанню рівня добробуту у суспільстві. Методи. У процесі дослідження використовувалися методи теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу, діалектичний і наукової абстракції, статистичний метод. Результати. Сформульовано п’ять груп чинників, які визначають розвиток соціальної сфери в Україні, зокрема, інституційні, організаційні, економічні та фінансово-ресурсні, соціально-психологічні і адміністративні чинники, а також у науковому дослідженні виявлені, проаналізовані та конкретизовані позитивні та негативні тенденції у розвитку цієї сфери. Перспективи. Напрямами подальшого дослідження є вивчення досвіду функціонування соціальної сфери економічно розвинених країн світу та можливостей його використання у вітчизняній економічній системі

Біографія автора

Марина Кальницька, Львівський торговельно-економічний університет

к.е.н., доцент

Посилання

State Statistics Service of Ukraine. (2013). Diialnist sub’iektiv hospodariuvannia u 2012 rotsi : Statystychnyi zbirnyk [Activities of business entities in 2012: Statistical collection]. Kyiv, Ukraine : TOV «Avhust-Treid».

State Statistics Service of Ukraine. (2015). Diialnist sub’iektiv hospodariuvannia u 2014 rotsi : Statystychnyi zbirnyk [Activities of business entities in 2014: Statistical collection]. Kyiv, Ukraine : TOV «Vydavnytstvo «Konsultant».

State Statistics Service of Ukraine. (2016). Diialnist sub’iektiv hospodariuvannia u 2015 rotsi : Statystychnyi zbirnyk [Activities of business entities in 2015: Statistical collection]. Kyiv, Ukraine : TOV «Vydavnytstvo «Konsultant».

Zin, E.A. (2008). Rehionalna ekonomika [Regional economy]. Kyiv, Ukraine : «Vydavnychyi dim «Profesional».

Kutsenko, V.I. (2008). Sotsialna sfera: realnist i kontury maibutnoho (pytannia teorii i praktyky) : monohrafiia [Social sphere: the reality and contours of the future (questions of theory and practice): monograph]. Nizhyn, Ukraine : TOV «Vydavnytstvo «Aspekt-Polihraf».

State Statistics Service of Ukraine. (2011). Naukova ta innovatsiina diialnist v Ukraini u 2010 rotsi : Statystychnyi zbirnyk [Scientific and innovative activity in Ukraine in 2010: Statistical collection]. Kyiv, Ukraine : DP «Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhstatu Ukrainy».

State Statistics Service of Ukraine. (2012). Naukova ta innovatsiina diialnist v Ukraini u 2011 rotsi : Statystychnyi zbirnyk [Scientific and innovative activity in Ukraine in 2011: Statistical collection]. Kyiv, Ukraine : DP «Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhstatu Ukrainy».

State Statistics Service of Ukraine. (2014). Naukova ta innovatsiina diialnist v Ukraini u 2013 rotsi : Statystychnyi zbirnyk [Scientific and innovative activity in Ukraine in 2013: Statistical collection]. Kyiv, Ukraine : DP «Informatsiino-analitychne ahentstvo».

State Statistics Service of Ukraine. (2015). Naukova ta innovatsiina diialnist v Ukraini u 2014 rotsi : Statystychnyi zbirnyk [Scientific and innovative activity in Ukraine in 2014: Statistical collection]. Kyiv, Ukraine.

State Statistics Service of Ukraine. (2016). Naukova ta innovatsiina diialnist v Ukraini u 2015 rotsi : Statystychnyi zbirnyk [Scientific and innovative activity in Ukraine in 2015: Statistical collection]. Kyiv, Ukraine.

Onyshchenko, V.O., & Chepurnyi, O.V. (2011). Teoretychni aspekty formuvannia sotsialnoi bezpeky [Theoretical aspects of the formation of social security]. Economy and region, 4, 3–9.

Pakulina, A.A., & Pakulina, H.S. (2014). Doslidzhennia osoblyvostei sotsialnoi sfery Ukrainy v umovakh hlobalizatsii ekonomiky ta analiz transformatsii yii instytutsiinoho seredovyshcha [Investigation of the features of the social sphere of Ukraine in the conditions of globalization of the economy and analysis of the transformation of its institutional environment]. Economic space, 84, 80–88.

Pakulina, A.A. (2013). Efektyvna realizatsiia investytsiinoho potentsialu sotsialnoi sfery [Effective implementation of the investment potential of the social sphere]. Economic space, 73, 134–144.

Pidlypna, R.P. (2015). Sotsialna sfera v konteksti yii funktsionuvannia [Social sphere in the context of its functioning]. Visnyk of Lviv Commercial Academy. The series economical, 48, 62–65.

Posnova, T.V. (2011). Sotsialni indykatory yak instrumenty vyznachennia rivnia ekonomichnoi bezpeky u sotsialnii sferi [Social indicators as tools for determining the level of economic security in the social sphere]. Scientific works of NDFI, 2, 138–144.

State Statistics Service of Ukraine. (2014). Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2013 rik: Statystychnyi zbirnyk [Statistical Yearbook of Ukraine for 2013: Statistical collection]. Kyiv, Ukraine.

State Statistics Service of Ukraine. (2016). Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2015 rik: Statystychnyi zbirnyk [Statistical Yearbook of Ukraine for 2015: Statistical collection]. Kyiv, Ukraine.

State Statistics Service of Ukraine. (2015). Ukraina v tsyfrakh za 2014 rik: Statystychnyi zbirnyk [Ukraine in 2014 figures: Statistical collection]. Kyiv, Ukraine.

Center for Advanced Social Research. Retrieved from http://cpsr.org.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-15

Як цитувати

Кальницька, М. (2017). СОЦІАЛЬНА СФЕРА УКРАЇНИ: ЧИННИКИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РОЗВИТКУ. Економічний дискурс, (2), 229–239. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/126099

Номер

Розділ

Статті