ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ

Валентина Федяєва

Анотація


Вступ. Основним показником економічного розвитку країни є валовий внутрішній продукт. Статистичні дані свідчать, що починаючи з 2013 року темпи приросту ВВП в Україні є від’ємними. Водночас скорочуються обсяги інвестицій як в економіку, загалом, так і в сільськогосподарське виробництво, зокрема. Тому є нагальною потреба кардинальних змін в економічній системі, насамперед, у сільському господарстві. У вирішенні завдань виходу країни з кризи, забезпеченні динамічного стійкого розвитку економіки країни, головна роль належить інноваціям та інвестиціям. Методи. Для обґрунтування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку аграрної сфери національної економіки використовувались системний підхід, аналіз, синтез, дедукція та індукція. Результати. Україна має значний природно-кліматичний та науковий потенціал, який може і повинен стати базою розвитку сільського господарства країни на інноваційній основі. Але сучасний стан фінансування та матеріально-технічного забезпечення науки, наукових кадрів, не сприяє його ефективній реалізації. Тому першочерговим завданням є формування дієвої правової бази інвестиційно-інноваційного розвитку національної економіки, загалом і аграрної сфери, зокрема, яка стимулюватиме приватних і державних суб’єктів господарювання до розробки і впровадження інноваційних проектів. Перспективи. В умовах євроатлантичної інтеграції України утвердження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку національної економіки є безальтернативним шляхом для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва і створення економічної бази для запровадження високих соціальних стандартів для населення нашої країни.

Ключові слова


інновації; інвестиції; інноваційно-інвестиційна модель; зростання національної економіки; сільське господарство

Повний текст:

PDF

Посилання


Kyrylenko, L., & Yevtushevska, O. (2013). Formuvannia innovatsiino-investytsiinoi modeli pidpryiemnytstva v Ukraini [Formation of innovation-investment model of entrepreneurship in Ukraine]. Herald of the Taras Shevchenko National University. Economics series, 148, 47–50.

GDP of Ukraine: structure and dynamics (2002-2016). Retrieved from http://index.minfin.com.ua/index/gdp/

Donets O.V. (2013). Innovatsiia ta yii osoblyvosti v ahrarnomu sektori ekonomiky Ukrainy [Innovation and its features in the agricultural sector of Ukraine]. Economic analysis, 12, 1, 92–97.

Investments and investment potential of Ukraine. Retrieved from http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Economics/64031.doc.htm.

Status of investment activity in the countryside of Chernihiv region as of 01.01.2017. Retrieved from http://apk.cg.gov.ua/index.php?id=16290&tp=1&pg.

Inflation Index (Ukraine) 2000-2017. Retrieved from http://index.minfin.com.ua/index/infl/

Zadorozhna, L. M. (2015). Otsinka stanu instytutsiinoho zabezpechennia rozvytku rynku innovatsii v ahrarnii sferi [Assessment of the institutional support for the development of the innovation market in the agrarian sector]. Young scientist, 7 (22), 70–75.

Tranchenko, L.V., & Tranchenko, O.M. (2014). Vprovadzhennia konkurentospromozhnykh innovatsiinykh zasobiv u silskohospodarske vyrobnytstvo [Implementation of competitive innovations in agricultural production]. Scientific notes of the National University «Ostroh Academy». Economics series, 25, 60–65.

Iankovska, O. I. (2009). Innovatsiinyi protses u silskomu hospodarstvi [Innovation process in agriculture]. Science and economics, 4, 2, 54–58.

Direct and portfolio investments, the consequences of their involvement. Retrieved from http://studopedia.su/14_45940_pryami-i-portfelni-investitsii-naslidki-ih-zaluchennya-sutnist-i-shlyahi-pokrashchennyainvestitsiynogo- klimatu-kraini-ofshorni-zoni.html.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет