ІНСПЕКЦІЙНО-ДОГЛЯДОВІ КОМПЛЕКСИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ РИЗИКАМИ

Автор(и)

  • Андрій Войцещук Державна фіскальна служба,
  • Валерій Пархоменко Державна фіскальна служба,

Ключові слова:

інспекційно-доглядові комплекси, митний контроль, порушення митного законодавства, профілі ризику, система управління ризиками, технічні засоби, товари і транспортні засоби

Анотація

Вступ. Розвиток світової економіки супроводжується розширенням міжнародних економічних відносин, в тому числі й в сфері торгівлі, що потребує від країн застосування заходів захисту національних інтересів при переміщенні товарів та предметів через митний кордон. Зазначене актуалізує питання впровадження нових інструментів управління митними ризиками, передусім технічних засобів митного контролю, зокрема використання інспекційно-доглядових комплексів. Методи. У статті використано наступні методи дослідження: діалектичний метод пізнання, теоретичного узагальнення й порівняння; аналізу та синтезу; метод узагальнення – для формулювання висновків дослідження. Результати. Досліджено питання доцільності та можливості застосування засобів безконтактного огляду великогабаритних вантажів і транспортних засобів в контексті використання інспекційно-доглядових комплексів в системі управління митними ризиками. Розглянуто питання створення та функціонування системи митного контролю великогабаритних вантажів і транспортних засобів, що представляє собою мережу інспекційно-доглядових комплексів (ІДК), включених в загальний інформаційний простір ДФС України, в умовах реалізації системи управління ризиками. Важливим є профілактичне значення застосування ІДК. Використання ІДК дозволяє ефективніше протидіяти недостовірному декларуванню товарів, підвищує результативність боротьби з контрабандою, забезпечує більш високий ступінь ефективності митного контролю. Перспективи. Практичне застосування інспекційної-доглядових комплексів потребує професійної підготовки операторів аналізу інформації. Тому подальші дослідження будуть зосереджені на розробці методичного забезпечення якісної підготовки фахівців, які будуть проводити митний контроль із використання ІДК, що дозволить мінімізувати ризики.

Біографії авторів

Андрій Войцещук, Державна фіскальна служба

к.е.н., доцент, директор департаменту спеціалізованої
підготовки та кінологічного забезпечення

Валерій Пархоменко, Державна фіскальна служба

головний державний інспектор відділу спецпідготовки з протидії митним та податковим правопорушенням та організації оперативно-розшукової діяльності департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення

Посилання

Yang Yue. The Global Interests in the Process of Globalization. Journal of Politics and Law. 2010. Vol. 3. № 1. Р. 121–124.

Іващук І. Вплив митної політики на економічний розвиток країн у контексті глобалізаційних процесів. Економічний аналіз. 2012. Т.11(1).С.286295.URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_11%281%29__64

Годованець О. В. Концептуальні основи функціонування системи управління ризиками митного контролю в Україні. Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. 2015. Т. 20. Вип. 5. С.222–227.

Крисовата К.В. Фінансові ризики в системі митного контролю та митного оформлення товарів. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. № 2 (49), ч. 2. С. 47–52.

Кулик Г. Митні ризики та ризики в управлінні системою державної митної служби України: сутність та співвідношення / Г. Кулик // Державне управління та місцеве самоврядування. 2012. Вип. 4. С. 167–174. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2012_4_22

Митна політика та митна безпека України : моногр.; за заг.ред. П.В. Пашка, І.Г. Бережнюка. Хмельницький. : ПП Мельник А.А., 2013. 338 с.

Терещенко С. Управління ризиками під час митного контролю товарів / С. Терещенко, С. Галько // Товари і ринки. 2011. № 1. С. 43–49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tovary_2011_1_7

Дейниченко Г.В. Технічні засоби митного контролю : навч. посібник у структурно-логічних схемах / Г.В. Дейниченко, Н.О. Афукова, Д.В. Дмитревський. Х. : ХДУХТ, 2015. URL:elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/1004/1/ТЗМК-%20учеб.пособие.dос.pdf

Ємченко І.В. Методи і технічні засоби митного контролю : Підручник / І.В. Ємченко, А. П. Закусілов. Київ : Центр навч. л-ри, 2007. 432 с.

Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI . URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/page

The Revised Kyoto Convention. International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs procedures (Kyoto Convention[ElectronicResource].Modeofaccess:http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv.aspx

Технічні засоби митного контролю : [навч. посіб.] / За заг. ред. А. Д. Войцещука. Хмельницький :Інтрада, 2012. 297 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-22

Як цитувати

Войцещук, А., & Пархоменко, В. (2017). ІНСПЕКЦІЙНО-ДОГЛЯДОВІ КОМПЛЕКСИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ РИЗИКАМИ. Економічний дискурс, (1), 7–14. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127187

Номер

Розділ

Статті