№ 1 (2017)

Зміст

Статті

ІНСПЕКЦІЙНО-ДОГЛЯДОВІ КОМПЛЕКСИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ РИЗИКАМИ PDF
Андрій Войцещук, Валерій Пархоменко 7-14
УПРАВЛІННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТИ НАУКОВОГО ОСМИСЛЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
Андрій Сава 15-22
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ПІДПРИЄМСТВАХ! PDF
Ігор Бєлко 23-32
ПРИНЦИПИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ PDF
Леся Грицина 33-41
РИЗИКИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ СТРАХУВАННЯ PDF
Інна Жмурко 42-49
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ ДОМОГОСПОДАРСТВ У ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В УКРАЇНІ PDF
Анатолій Іванько 50-57
РОЛЬ БІОЕКОНОМІКИ У СТВОРЕННІ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Іван Баланюк, Алевтина Забара 58-63
КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО- ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ PDF
Лілія Касперевич 64-73
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ PDF
Оксана Коморна 74-82
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ PDF
Оксана Лобанова 83-91
РОЛЬ КОНКУРЕНЦІЇ В ЕФЕКТИВНОМУ ФУНКЦІОНУВАННІ РИНКУ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ PDF
Юрій Никитюк 92-99
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ PDF
Вікторія Чудовська 100-107
ВПЛИВ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК: ВИСНОВКИ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Віталій Омельяненко 108-117
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ігор Охріменко 118-125
ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ В СИСТЕМІ СТАЛОГО МАРКЕТИНГУ: НАПРЯМКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ PDF
Лариса Козин 126-135
АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ У ПОДОЛАННІ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ PDF
Вікторія Коваленко 136-144
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Тетяна Піхняк 145-152
РОЛЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У СТАБІЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ PDF
Тетяна Черничко, Павло Сенищ 153-160
ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СЕКТОРУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УКРАЇНИ PDF
Тарас Васильців, Руслан Лупак, Василь Васильців 161-172