ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ПІДПРИЄМСТВАХ!

Автор(и)

  • Ігор Бєлко Подільський державний аграрно-технічний університет,

Ключові слова:

управління, організаційний розвиток, зміни, реінжиніринг бізнес-процесів

Анотація

Вступ. Сьогодні організаційні зміни чи не найважливіша складова управління організацією. Слід зазначити, що метод організаційного розвитку (принаймні його найбільш суттєві складові) знаходить широке застосування в організаційній практиці сучасних підприємств. Організаційний розвиток визначається як довгостроковий, ретельний, всеосяжний процес зміни і розвитку організації і працюючих у ній людей, стратегії розробки організаційної структури управління з процедурами підготовки персоналу, здатного працювати в межах нової організації, оскільки організаційні структури управління є необхідною, але недостатньою умовою ефективного функціонування організації. Методи. Дослідження проводилось на основі системного та процесного підходів до використання сучасних методів управління змінами. Матеріалами для даного дослідження слугували праці вітчизняних та зарубіжних вчених, а також власні спостереження і напрацювання. В написаній статті використовувалися такі методи дослідження, як: монографічний, порівняльно-аналітичний, спостереження, а також табличний метод подання інформації. Результати. Результатом дослідження є порівняння концепцій організаційного розвитку з реінжинірингом бізнес-процесів. Пропонується розробка механізму організаційного розвитку та реінжинірингу бізнес-процесів, як методів управління змінами на підприємствах, що потребує єдності виконавців та лідерів, які проводять зміни; якісного управління персоналом і персоналу, залученого до енергійних дій по внесенню змін; бізнес-процесів, що мають виходи, відповідні цілям клієнтів і цілям бізнесу; інформаційних технологій як умови радикальних змін, які йдуть назустріч потребам реалізувати бізнес-ініціативу, що стане перспективним напрямом наших досліджень. Перспективи. Підвищення ефективності організації в довгостроковій перспективі має стати такою ж повсякденною турботою менеджерів, як і оперативні показники її поточної роботи. Тому, нами акцентується увага на врахуванні специфічних особливостей вітчизняних організацій при застосуванні зарубіжних теорій організаційного розвитку.

Біографія автора

Ігор Бєлко, Подільський державний аграрно-технічний університет

здобувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування

Посилання

Мескон М.Х. Основи менеджменту [Текст]: Пер. з англ. / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі. М. : Справа, 1998. 800 с.

Мінцберг Г. Структура в кулаці: створення ефективної організації [Текст] / Г. Мінцберг. СПб. : Питер, 2001. 450 c.

Greiner L.E. Consulting to management [Text] / L.E. Greiner, R.O. Metzger En glewood Cliffs (NY): Prentice-Hall, 1983. XIII. –367 p.

Lewin K. Field Theory in Social Science [Text] / К. Lewin. - Addison-Wesley Publishing Company, 1994. –358 p.

Джині Д. Монстр змін. Причини успіху і провалу організаційних перетворень [Текст] / Д. Джині. К. : Паблішер, 2003. 320 с.

Хаммер М. Реінженірінг корпорації: Маніфест революції у бізнесі [Текст] / М. Хаммер, Дж. Чампі. СПб. : Пітер, 1997. 368 с.

Хентце Й. Як подолати протидію запланованим організаційним змінам [Текст] / Й. Хентце, А. Каммель / Менеджмент і маркетинг. –1997. –№ 3. С. 12-16.

Робсон М. Практичний посібник з реінжинірінгу бізнес-процесів [Текст] / М. Робсон, Ф. Уллах. М.1997. 255 с.

Управління проектами [Текст] / Мазур І.І., Шапіро В.Д. та ін Довідковий посібник / За ред. І.І. Мазура та В.Д. Шапіро. М. : Вища школа, 2001. 460 с.

Ансофф І. Стратегічне управління [Текст] / І.Ансофф. Пер. c англ. М. : Економіка, 1989. 536 с.

Чикуркова А.Д. Мотиваційний механізм управління змінами на підприємствах [Текст] / А.Д. Чикуркова, Л.М. Прокопчук // Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу країни: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конференції, (Кам’янець-Подільський, 1 червня 2016 р.). Кам’янець-Подільський, 2016. С. 243-246.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-14

Як цитувати

Бєлко, І. (2017). ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ПІДПРИЄМСТВАХ!. Економічний дискурс, (1), 23–32. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127278

Номер

Розділ

Статті