КРЕАТИВНА ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ:

Автор(и)

  • Богдан Літовченко Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ,

Ключові слова:

креативна економіка, творчість, креативний клас, креативна школа

Анотація

Актуальність. Виникнення і розвиток креативної економіки у сучасному глобалізаційному соціумі формують якісно нові вимоги до теорії і практики сучасного менеджменту. Метою дослідження являється визначення основних принципів креативного менеджменту для сучасної організації. Для досягнення поставленої мети вирішуються завдання аналізу характеристик креативної організації, побудови креативної економіки, становлення креативного менеджменту як інструменту ефективності побудови нової соціально-економічної системи. Методи. В процесі дослідження використані методи логічного узагальнення, поєднання аналізу і синтезу, просування від абстрактного до конкретного, узагальнення наукових досліджень вчених у галузях економіки та управління. Результати. Розгляд органістичної природи управління на противагу соціотехнічному підходу, який переважав в середині – кінці ХХ-го ст. Визначення основних принципів креативної школи менеджменту як подальшу еволюцію теорії і практики науки управління на основі гуманітарного підходу, застосування міждисциплінарних причинно-наслідкових зв’язків в аналізі природи управління.. Перспективи. Розвиток теорії і практики менеджменту у напрямі подальшого аналізу природи управління з огляду на зміну векторів розвитку глобальної економіки. Складність подальших досліджень полягає у побудові ефективного інструментарію для розвитку стратегічного бачення (на макрорівні) і розробки загально організаційної стратегії (на мікрорівні) на основі поєднання набутих досягнень у різноманітних сферах, вивчення соціально-економічних явищ сьогодення і майбутнього.   

Біографія автора

Богдан Літовченко, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

к.е.н, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Посилання

Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будуще.[Текст] / Флорида Р. – М.:Издательский дом «Классика ХХІ», 2007. – 432 с.

Линднер, П. Креативные индустрии: от теоретических моделей к реальным проекта.[Електронний ресурс] / Линдер П. – Режим доступа: http://www.hse.ru.

Куриляк В.Є. Креативна економіка як нова парадигма постіндустріальної цивілізації [Текст] / Куриляк В.Є., Живко М.А., Літовченко Б.В. // Вісник Академії митної служби України. Серія “Економіка” – 2013. – № 2 (50). – С. 92 – 98.

Кредісов А.І. Менеджмент в історичному розвитку як теорія [Текст] / А.І.Кредісов. – К.: Знання України, 2009. – 515 с.

Наука управляти: з історії менеджменту. Хрестоматія [Текст]: Навч. посібник / Упоряд. І.О. Слєпцов; Пер. з рос. Л.І. Козій, М.І. Матрохіна, П.Л. Пироженко. – К.: Либідь, 1993. – 304 с.

Питерс Т. Представьте себе! Превосходство в бизнесе в эпоху разрушений [Текст] / Т.Питерс. – Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. – 352 с.

Кредісов А.І. Стратегічний менеджмент на початку ХХІ ст.: зміна парадигми. [Текст] / Кредісов А.І., Літовченко Б.В. // Економіка України. – 2011. – № 2 (591). – С. 28–37.

Литовченко Б. Стратегический менеджмент [Текст] / Литовченко Б., Толс М. – Кишинев: EUBAM, 2013. – 116 c.

Litovchenko B. Development of the Theory and Practice of Management: Metaphysics vs Physics [Text] / Litovchenko B. // Journal of European Economy. – 2012. – Vol. 11 (№ 4). – December. – P. 381-401.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-29

Як цитувати

Літовченко, Б. (2015). КРЕАТИВНА ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ:. Економічний дискурс, (4), 5–10. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127301

Номер

Розділ

Статті