№ 4 (2015)

Зміст

Статті

КРЕАТИВНА ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ: PDF
Богдан Літовченко 5-10
ТОРГОВЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Олена Орлова 11-19
АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Олеся Бінерт 20-27
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ PDF
Анастасія Бордюжа 28-36
СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Керекеша, Ганна Місько, Олексій Малюта 37-44
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
Тетяна Лункіна 45-53
ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГРУЗОПОТОКОВ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ PDF
Константин Павлов, Владимир Селин 54-68
ОЦІНКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ РЕГІОНУ ЗА РОКИ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ PDF
Андрій Сава 68-80
УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В КОНТЕКСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ PDF
Інна Самойленко 80-87
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ PDF
Борис Сидорук 88-99
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Анастасія Громова, Ірина Пилипишина, Анна Носковська 100-106
ПРІОРИТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЙНОГО ВПЛИВУ PDF
Наталія Лелюк, Наталія Чечетова 107-116
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СУЧАСНИХ БІЗНЕС-СИСТЕМАХ PDF
Олена Прокопова, Наталія Гаркуша, Катерина Твердохліб 117-125
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА PDF
Марина Сидорова 126-134
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКИХ СЧЕТОВ PDF
Василий Щербатюк 134-144
АНАЛІТИЧНА КОМПОНЕНТА ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Петро Пуцентейло 145-157
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Сергій Медвідь, Тетяна Батракова 158-166