ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ-БАНКРУТІВ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • Надія Бугай ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”,

Ключові слова:

банкрутство, процедура банкрутства, неплатоспроможність, аудит процесу банкрутства, аналітичні процедури, фінансова криза

Анотація

Вступ. В умовах високої невизначеності зовнішнього середовища, коли і далі продовжує своє існування світова фінансова криза, зміни в законодавстві, збільшення оподаткування та інші чинники можуть спричинити за собою негативні наслідки. У багатьох юридичних осіб, внаслідок цього, зростає ймовірність настання кризових ситуацій. Загроза припинення діяльності підприємства зумовлює потребу пошуку раціональних шляхів покращення його фінансового стану. Одним із важливих інструментів подолання кризи є аудит, особливості якого зумовлюють необхідність удосконалення певних методичних підходів. Методи. У науковій статті були використані такі методи дослідження: дедукція та індукція, синтез і аналіз, діалектичний, історичний та системний підходи, специфічні методи аудиту. Інформаційною базою наукової статті є: законодавчо-нормативні акти, первинна документація, бухгалтерська звітність підприємств, а також статті, монографії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Результати. У статті висвітлені особливості здійснення аудиторської перевірки підприємств-банкрутів, – саме це одна з проблем, які надзвичайно поширені в Україні на сьогоднішній день. Також висвітлені основні проблемні питання теоретичного та практичного характеру, визначені необхідні заходи та шляхи їх вирішення. Викладення матеріалу статті, висновки і пропозиції ґрунтуються на міжнародному досвіді, аналітичних дослідженнях вітчизняних і зарубіжних науковців. Перспективи. Ринкова економіка і банкрутство тісно пов’язані між собою, але без процедури банкрутства економіка стає нееластичною. Тому підприємства, які знаходяться у фінансовій кризі, є специфічним об’єктом аудиту, оскільки вони характеризуються ризиком припинення діяльності та особливими інформаційними потребами користувачів аудиту. Проведення аудиту підприємства-банкрута дозволить визначити його реальний фінансовий стан та за допомогою правильних дій і наявності внутрішніх ресурсів посприяє успішно подолати кризову ситуацію.

Біографія автора

Надія Бугай, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

к.е.н., доцент, доцент кафедри аудиту

Посилання

Верховна Рада України / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/2343-12. – Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Верховна Рада України / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/3125-12. – Проаудиторську діяльність.

Верховна Рада України / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-09. – Про судову практику в справах про банкрутство.

Глущук О.М. Механізм інформаційного забезпечення аналітичних процедур неплатоспроможних підприємств. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2010. № 3 (53). С. 66–72.

Гой В.В. Аналіз діяльності неплатоспроможних підприємств з метою виявлення ознак протиправних банкрутств. Економічний аналіз. 2014. Том 18. № 2. С. 106-112.

Коваленко О.В. Застосування стандартів аудиторського контролю для попередження ймовірності банкрутства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. № 1 (48). С. 96–102.

Москаль Н.В. Концепція аудиту підприємства, що знаходиться у фінансовій кризі. Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. 2010. Вип. 29/1. С. 326–329.

Сандакова В.С. Аудит процесів ліквідації та банкрутства підприємства. Научные труды SWorld. Экономика.2016. № 1 (42). С. 29–35.

Сандакова, В.С. Особливості обліку процесів ліквідації та банкрутства підприємства. Научные труды SWorld. Экономика. 2016. № 1 (42). С. 18–23.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-22

Як цитувати

Бугай, Н. (2017). ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ-БАНКРУТІВ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ. Економічний дискурс, (4), 7–14. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127364

Номер

Розділ

Статті