№ 4 (2017)

Зміст

Статті

ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ-БАНКРУТІВ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ PDF
Надія Бугай 7-14
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Людмила Василенко 15-22
ТУРИЗМ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Тамара Герасименко, Тетяна Савченко 23-35
МЕТОДИЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТУВАННЯ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ПИВА PDF
Світлана Головацька, Марія Попович 36-42
ANALYSIS OF MONETARY POLICY OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF MARKET RELATIONS PDF (English)
Natalia Dumych, Hryhoriy Bashnyanyn 43-48
ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСАКЦІЙНОГО ПОЛЯ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ ЯК ЗАГАЛЬНОГО РЕСУРСУ В МЕЖАХ КОНЦЕПЦІЇ АГРЕГОВАНОГО РИНКУ PDF
Олексій Кім 49-56
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЛІДЕРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Марта Барна, Олена Бабенко 57-66
УДОСКОНАЛЕННЯ КЛІЄНТСЬКОЇ СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ PDF
Ольга Гладкова 67-74
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ PDF
Валентина Куцик 75-83
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Анастасія Курак 84-90
МЕХАНІЗМ ПРОЯВУ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ PDF
Мирослав Максимюк 91-98
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ОНОВЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ В УМОВАХ РІЗНОУКЛАДНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА СЕЛІ PDF
Діана Шеленко, Людмила Сас, Петро Матковський 99-109
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ PDF
Тетяна Шепель 110-118
МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ АКТИВІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У АГРОПРОМИСЛОВОМУ БІЗНЕСІ PDF
Людмила Уніят 119-127
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІТ-СФЕРИ УКРАЇНИ PDF
Тарас Васильців, Андріана Шехлович, Василь Васильців 128-136
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АПК УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Ольга Маслак, Тетяна Якимець, Інна Ященко 137-143