АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Олеся Бінерт

Анотація


Актуальність. Особливу увагу у статті приділено аналізу сучасного стану організаціївиробництва молока і молочної продукції у Львівській області. Проаналізовано основні проблеми, які існують у молочній галузі, зокрема, на підставі статистичних даних, досліджено динаміку виробництва молока за категоріями господарств, поголів’я худоби та надій молока від однієї корови за певний період. Метою даної статті є узагальнення основних тенденцій та окреслення перспектив виробництва основних видів продовольчої продукції – молока та молокопродуктів у Львівській області в аспекті забезпечення продовольчої безпеки держави на регіональному рівні. Методи. Методологічною базою даної статті є теоретичні та прикладні основи ринкової економіки; праці та наукові розробки провідних вчених-економістів з питань ринкових відносин та формування інфраструктури ринку молока і молочних продуктів. В роботі застосовані такі методи: монографічний – для дослідження стану молочного скотарства та виробництва молока в Львівській області; економіко-статистичний – при оцінці показників діяльності суб’єктів ринку; абстрактно- логічний – для теоретичних узагальнень результатів дослідження та формулювання висновків; статистичного дослідження, зокрема порівняння (для порівняння виробництва, поголів’я та надою молока між господарствами населення та сільськогосподарськими підприємствами); ряди динаміки (для виявлення тенденцій розвитку досліджуваних явищ) та інші методи. Результати. Визначено, що важливим фактором прямого впливу на рівень виробництва молока виступає продуктивність корів. Досліджено, що основною проблемою галузі є зменшення обсягів виробництва продукції і поголів’я тварин. За останні десятиріччя в Україні, а зокрема і уЛьвівській області значно скоротилось поголів’я великої рогатої худоби, що здатна забезпечувати ринок сировинним ресурсом – молоком. Зазначено, що однією з основних проблем була й залишається якість молочної сировини, що надходить від господарств населення. Досліджено, що основні показники якості молока диференціюють залежно від генетичних та фізіологічних особливостей корів, якості кормів і рівня годування, технології машинного доїння та умов утримання корів. Отже, більшість показників якості молока визначаються ефективністю людської праці і прийнятими технологіями виробництва. Виходячи з аналізу останніх досліджень, наведено причини гальмування розвитку галузі молочного скотарства. Перспективи. Зараз дана галузь опинилася в кризовому стані, наслідками якого є зменшення поголів’я корів та обсягів виробництва молока. Вжиття невідкладних заходів з боку владних структур, сільськогосподарських товаровиробників і переробних підприємств забезпечить прибутковість і конкурентоспроможність молочного скотарства. Збільшення обсягів виробництва молока буде сприяти вирішенню продовольчої безпеки нашої держави.


Ключові слова


сільське господарство; молочне скотарство;молоко; ринок молочна продукція; якість; молочна сировина; поголів’я худоби

Повний текст:

PDF

Посилання


Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / Присяжнюк М. В.,

Зубець М.В., Саблук .Т, та ін.]; за ред. М.В. Присяжнюка, М. В. Зубця, П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка, М.М. Федорова. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 1008 с.

Ільчук М.М. Ефективне функціонування молокопродуктового підкомплексу України / М.М.Ільчук. – К. : Нічлава, 2004. – 312 с.

Євчук Л.А. Конкурентні позиції суб’єктів молокопродуктового підкомплексу : сучасні тенденції та перспективи / Л.А. Євчук // Економіка АПК. – 2012. – С. 11-16

Малік М. Й. Розвиток сільського господарства в регіоні Карпат. Монографія / М. Й. Малік,С.І. Белей. К. : ННЦ ІАЕ, 2008. – 248 с.

Месель-Веселяк В.Я. Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві /В.Я. Месель-Веселяк. – Харків, ХНТУСГ, 2010. – С. 12-31.

Пархомець М.К. Організаційно-економічні основи розвитку молокопродуктового підкомплексу в ринкових умовах:монографія / М.К. Пархомець. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 346 с.

Сільське господарство : cтатистичний збірник Львівської області за 2013 рік. – Львів, 2014. – 165 с.

Шиян Н.І. Імпорт молока і молочної продукції: стан, тенденції / Н.І. Шиян // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, Львів. Серія «Економічні науки». – 2014. – № 1. – Том 16. – С. 271-278.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет