АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор(и)

  • Олеся Бінерт Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни, Україна,

Ключові слова:

сільське господарство, молочне скотарство, молоко, ринок молочна продукція, якість, молочна сировина, поголів’я худоби

Анотація

Актуальність. Особливу увагу у статті приділено аналізу сучасного стану організаціївиробництва молока і молочної продукції у Львівській області. Проаналізовано основні проблеми, які існують у молочній галузі, зокрема, на підставі статистичних даних, досліджено динаміку виробництва молока за категоріями господарств, поголів’я худоби та надій молока від однієї корови за певний період. Метою даної статті є узагальнення основних тенденцій та окреслення перспектив виробництва основних видів продовольчої продукції – молока та молокопродуктів у Львівській області в аспекті забезпечення продовольчої безпеки держави на регіональному рівні. Методи. Методологічною базою даної статті є теоретичні та прикладні основи ринкової економіки; праці та наукові розробки провідних вчених-економістів з питань ринкових відносин та формування інфраструктури ринку молока і молочних продуктів. В роботі застосовані такі методи: монографічний – для дослідження стану молочного скотарства та виробництва молока в Львівській області; економіко-статистичний – при оцінці показників діяльності суб’єктів ринку; абстрактно- логічний – для теоретичних узагальнень результатів дослідження та формулювання висновків; статистичного дослідження, зокрема порівняння (для порівняння виробництва, поголів’я та надою молока між господарствами населення та сільськогосподарськими підприємствами); ряди динаміки (для виявлення тенденцій розвитку досліджуваних явищ) та інші методи. Результати. Визначено, що важливим фактором прямого впливу на рівень виробництва молока виступає продуктивність корів. Досліджено, що основною проблемою галузі є зменшення обсягів виробництва продукції і поголів’я тварин. За останні десятиріччя в Україні, а зокрема і уЛьвівській області значно скоротилось поголів’я великої рогатої худоби, що здатна забезпечувати ринок сировинним ресурсом – молоком. Зазначено, що однією з основних проблем була й залишається якість молочної сировини, що надходить від господарств населення. Досліджено, що основні показники якості молока диференціюють залежно від генетичних та фізіологічних особливостей корів, якості кормів і рівня годування, технології машинного доїння та умов утримання корів. Отже, більшість показників якості молока визначаються ефективністю людської праці і прийнятими технологіями виробництва. Виходячи з аналізу останніх досліджень, наведено причини гальмування розвитку галузі молочного скотарства. Перспективи. Зараз дана галузь опинилася в кризовому стані, наслідками якого є зменшення поголів’я корів та обсягів виробництва молока. Вжиття невідкладних заходів з боку владних структур, сільськогосподарських товаровиробників і переробних підприємств забезпечить прибутковість і конкурентоспроможність молочного скотарства. Збільшення обсягів виробництва молока буде сприяти вирішенню продовольчої безпеки нашої держави.

Біографія автора

Олеся Бінерт, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни, Україна

старший викладач кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого

Посилання

Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / Присяжнюк М. В.,

Зубець М.В., Саблук .Т, та ін.]; за ред. М.В. Присяжнюка, М. В. Зубця, П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка, М.М. Федорова. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 1008 с.

Ільчук М.М. Ефективне функціонування молокопродуктового підкомплексу України / М.М.Ільчук. – К. : Нічлава, 2004. – 312 с.

Євчук Л.А. Конкурентні позиції суб’єктів молокопродуктового підкомплексу : сучасні тенденції та перспективи / Л.А. Євчук // Економіка АПК. – 2012. – С. 11-16

Малік М. Й. Розвиток сільського господарства в регіоні Карпат. Монографія / М. Й. Малік,С.І. Белей. К. : ННЦ ІАЕ, 2008. – 248 с.

Месель-Веселяк В.Я. Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві /В.Я. Месель-Веселяк. – Харків, ХНТУСГ, 2010. – С. 12-31.

Пархомець М.К. Організаційно-економічні основи розвитку молокопродуктового підкомплексу в ринкових умовах:монографія / М.К. Пархомець. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 346 с.

Сільське господарство : cтатистичний збірник Львівської області за 2013 рік. – Львів, 2014. – 165 с.

Шиян Н.І. Імпорт молока і молочної продукції: стан, тенденції / Н.І. Шиян // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, Львів. Серія «Економічні науки». – 2014. – № 1. – Том 16. – С. 271-278.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-29

Як цитувати

Бінерт, О. (2015). АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Економічний дискурс, (4), 20–27. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127382

Номер

Розділ

Статті