ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ ДОМОГОСПОДАРСТВ У ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Анатолій Іванько ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»,

Ключові слова:

домогосподарства, виробнича функція, виробництво молока, якість молока, заходи з підвищення якості молока

Анотація

Вступ. Предметом статті є обґрунтування організаційно-технологічного вдосконалення виробничої функції домогосподарств у галузі виробництва молока в Україні. Важливість дослідження домогосподарств у формуванні пропозиції молока обумовлюється високою часткою ринку, що займає їх продукція – від 71% до 81,2 % за період з 2000 по 2015 рр. Експертами відзначаються факти невідповідності молока, що виробляється домогосподарствами, вітчизняним та міжнародним стандартам якості. Тому метою написання статті є обґрунтування етапів та заходів з підвищення якості молока, що виробляється домогосподарствами, в контексті вирішення проблеми продовольчої безпеки населення України. Методи: метод аналізу і синтезу, аналогій, експертний метод, метод функціонального аналізу, метод статистичного аналізу рядів динаміки. Результати. Розгляд особливостей пропозиції молока домогосподарствами в статті розкривається як елемент виконання ними своєї виробничої функції та їх тотожності з господарствами населення. При цьому отримано наступні результати: − дана характеристика суті поняття «домогосподарство» при його порівнянні з поняттями «господарство населення» та «особисте селянське господарство»; − розкрито особливості виконання різних функцій домогосподарствами: виробничої, соціальної, екологічної та відмінності щодо суспільної ролі домогосподарств в містах та в сільській місцевості; − підкреслено важливість переходу до стратегічного підходу у вирішенні проблеми продовольчої безпеки; − визначено етапи та заходи з підвищення якості молока, що виробляється домогосподарствами, в контексті забезпечення продовольчої безпеки населення України. Перспективи подальших досліджень полягають у методичному обґрунтуванні порядку сегментації домогосподарств щодо їх можливості виробництва молока відповідної якості та обґрунтуванні механізмів державної підтримки техніко-технологічного оновлення виробництва.

Біографія автора

Анатолій Іванько, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

к.е.н, доцент кафедри аграрної економіки,
заслужений працівник сільського господарства України

Посилання

Власов В.І. Методичні підходи щодо оцінки продовольчої безпеки країни [Текст] // В.І. Власов, В.П. Саблук, М.А. Лисак // Економіка АПК. 2009. − № 8. С. 43-45.

Кваша С.М. Зовнішньоекономічна діяльність АПК України : стан, стратегія і тактика розвитку [Текст] / С.М. Кваша. К. : ЗАТ "НІЧЛАВА", 2000. 252 с.

Кропивко М.Ф. Напрями удосконалення державного управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та дерегуляції господарської діяльності [Текст] / М.Ф. Кропивко, М.М. Ксенофонтов, Н. В. Хміль // Економіка АПК. - 2015. - № 3. - С. 5-14.

Лукінов І. І. Про стратегію трансформування АПК та забезпечення продовольчої безпеки України [Текст] / І.І. Лукінов, П.Т. Саблук // Економіка України. 2000. − № 9. С. 62-81.

Економічна енциклопедія : в 3-х т. : [редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.), та ін.]. К. : Академія, 2002. Т. 1. 864 с.

Сидорук Б.О. Організаційно-технологічні засади виробництва екобезпечної продукції сільського господарства [Текст] / Б.О. Сидорук, А.П. Сава, С.В. Довгань // Сталий розвиток економіки . 2014. № 2 (24). С. 94 101.

Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство [Текст] / А.В. Чаянов. М. : Экономика, 1989. 492 с.

Кропивко, М.М. Економіка розвитку селянських господарств України : [Текст] / М.М. Кропивко К.: ННЦ «ІАЕ», 2016. 328 с.

Лупенко Ю.О. Методологія становлення організаційно-правових підприємницьких структур / Ю.О. Лупенко, М. Й. Малік // Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємництво і менеджмент) [Текст] / [Малік М.Й., Кропивко М.Ф., Булавка О.Г. та ін.]; за ред. М.Й. Маліка. К.:ННЦ ІАЕ, 2012. Розд. 2.2. С. 127-141.

Свиноус, І. В. Методологічні аспекти трактування поняття «особисте селянське господарство» [Текст] / І. В. Свиноус // Агроінком. 2008. − № 5-6. С. 53-56.

Козак, О. А. Розвиток виробництва і торгівлі молоком та молочними продуктами / О. А. Козак // Економіка виробництва молока і молочної продукції в Україні [Текст] / За ред. П. Т. Саблука, В. І. Бойка. - К. : ННЦ ІАЕ, 2005. - С. 149-162.

Ємність внутрішнього споживчого ринку сільськогосподарської продукції та продовольства [Текст] / [Шпичак О. М., Лупенко Ю.О., Жук В. М. та ін.]; за ред. О. М. Шпичака. - К. : ННЦ „ІАЕ”, 2013. - 186 с.

Шубравська, О. В. Розвиток ринку молока і молочної продукції: світові тенденції і вітчизняні перспективи [Текст] / О. В. Шубравська, Т. В. Сокольська // Економіка і прогнозування. 2008. № 2. С. 80-93.

Про всеукраїнський перепис населення : Закон України від 19.10.2000 р. № 2058-ІІІ. . Режим доcтупу : http://www.rada.gov.ua.

Сільське господарство України : Статистичний щорічник : 2015 р. / Відп. за вип. О. М. Прокопенко. Державна служба статистики України, 2016. 360 с.

Про особисте селянське господарство : Закон України від 15.05.2003 р. № 741-IV. . Режим доcтупу : http://www.rada.gov.ua.

Про державну підтримку сільського господарства : Закон України від 24.06.2004 р. № 1877. Режим доcтупу http://www.rada.gov.ua.

Про безпечність та якість харчових продуктів : Закон України від 23.12.1997 р. № 771/97-ВР. . Режим доcтупу : http://www.rada.gov.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-21

Як цитувати

Іванько, А. (2017). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ ДОМОГОСПОДАРСТВ У ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В УКРАЇНІ. Економічний дискурс, (1), 50–57. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127389

Номер

Розділ

Статті