РОЛЬ БІОЕКОНОМІКИ У СТВОРЕННІ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Іван Баланюк ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”,
  • Алевтина Забара Сумський національний аграрний університет м. Суми,

Ключові слова:

біоекономіка, сталий розвиток, ресурсозберігаюча економіка, поновлювані ресурси

Анотація

Вступ. Економічні, соціальні та екологічні проблеми досягли критичної маси в усьому світі. Традиційна економіка, що базується на викопних вичерпних ресурсах, є за своєю суттю антиекологічною та такою, що не бере до уваги інтереси майбутніх поколінь. Це зумовлює необхідність пошуку нових шляхів розвитку для формування стійкої економіки. Методи. При науковому дослідженні використано такі методи: абстрактно-логічний, порівняльного аналізу, аналізу і синтезу, що дали можливість обґрунтувати роль біоекономіки у створенні можливостей сталого розвитку. Результати. Біоекономіка, заснована на парадигмах виробництва, яке пов’язане з біологічними процесами, використовує відновлювані природні ресурси, вимагає мінімальних витрат енергії і не забруднює навколишнє середовище. Преваги біоекономіки, які сприяють реалізації концепції сталого розвитку – це диверсифікація економіки сільського господарства та її зростання; розвиток сільських регіонів; поліпшення соціальної ситуації в містах; поліпшення здоров’я людини, екології і якості життя; зниження собівартості, більш ретельний контроль якості продуктів; поява нових продуктів і ринків; зниження залежності копалин енергоресурсів. В екології біоекономіка дозволяє запобігати забрудненню навколишнього середовища; створювати нові матеріали, речовини та паливо з біомаси; використовувати продукти багаторазового використання і переробки. Перспективи. У зв’язку з великим попитом на продукти харчування, який має тенденцію до подальшого зростання через збільшення чисельності населення, перед сільським господарством з’являються нові завдання і виклики – забезпечити достатній рівень виробництва продуктів харчування і сировини для переробної промисловості. Ці проблеми можуть бути вирішені завдяки досягненням і розвитку біоекономіки. Таким чином, на сучасному етапі розвитку суспільства біоекономіка є рушійною силою подальшого прогресу та сталого розвитку, сприяє досягненню його цілей

Біографії авторів

Іван Баланюк, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту

Алевтина Забара, Сумський національний аграрний університет м. Суми

старший викладач кафедри економіки

Посилання

Устойчивое развитие: теория, методология, практика : учебник / под ред. проф. Л. Г. Мельника. Сумы : Университетская книга, 2009. 1216 с.

Садовенко А. П Сталий розвиток суспільства : навч. посіб. / А. П. Садовенко, В. І. Середа, Л. Ц. Масловська. Акад. муніцип. упр. К., 2007. 240 c.

Масловська Л. Ц. Актуальні проблеми теорії і методології сталого розвитку України : системний підхід / Л. Ц. Масловська // Экономические инновации. 2004. № 19. С. 101-108 URL : http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3142/1/EI_2004_19_101-108.pdf

Осауленко О. Г. Сталий соціально-економічний розвиток: моделювання та управління / О. Г. Осауленко. – К., 2000. – 176 c.

Невелєв О. М. Сталий розвиток регіону : стратегічні напрями та механізми / О. М. Невелєв, Б. М. Данилишин. – К., 2002. – 127 c.

Шубравська О. Біоекономіка : аналіз світового розвитку та передумови для становлення в аграрному секторі економіки України / О. Шубравська // Економіка України. – 2010. – № 10. – С. 63-73.

Байдала В. В. Біоекономіка в Україні : сучасний стан та перспективи / В. В. Байдала // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного ун-ту (економічні науки). – 2013. – № 1(3). – С. 22- 28.

Биоэкономика и “зелёная’’ экономика / С. Бобылев, М. Палт, П. Кирюшкин, С. Михайлова // Bioeconomy and Sustainable Development of Agriculture : II International Scientifi c-Practical Conference., (11-12 October, 2013, Tbilisi) / Ivae Javakhishvili Tbilisi State University, 2013. рp. 63-65.

Szabó G. D. Bioeconomy’s relevance in rural development / G. D Szabó. Corvinus University of Budapest, 2014. 15 р.

Development through sustainable enterprise. The Social and Economic Council. Repot. 2011 / . URL : ttps://www.ser.nl/en/publications/publications/2011/2011_10.aspx

Байдала В. В., Бутенко В. М., Забара А. Н. Биоэкономика как драйвер устойчивой экономики / В. В. Байдала, В. М. Бутенко, А. Н. Забара // Труды международной научно-практической конференции “Развитие финансово-кредитной системы Республики Казахстан в условиях новой глобальной реальности”, Астана : Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, 2016. Ч. 2. С. 40-42.

Patermann Christian. The Knowledge-Based Bio-Economy from Concept to Practice: Experiences in Germany and Europe . URL : http://www.bionet.nsc.ru/chair/grfb/presentations/ patermann.pdf

Бутенко В. М. Біоекономіка як механізм досягнення цілей сталого розвитку / В. М. Бутенко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Випуск 1 (88). 2016. С. 19-28.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-16

Як цитувати

Баланюк, І., & Забара, А. (2017). РОЛЬ БІОЕКОНОМІКИ У СТВОРЕННІ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Економічний дискурс, (1), 58–63. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127403

Номер

Розділ

Статті