МЕТОДИЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТУВАННЯ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ПИВА

Автор(и)

  • Світлана Головацька Львівський торговельно-економічний університет м. Львів,
  • Марія Попович Львівський торговельно-економічний університет м. Львів,,

Ключові слова:

бюджетування, виробництво пива, принципи бюджетування, система бюджетування

Анотація

Вступ. Стан економіки вимагає створення якісно нової системи управління, більш оперативної, гнучкої до ринкових умов і надійної обліково-контрольної системи з орієнтацією на забезпечення внутрішніх потреб ефективної діяльності підприємств з виробництва пива. Вирішення проблем оптимального формування та розподілу ресурсів підприємства на засадах здійснення раціональних організаційних змін може забезпечити управлінський облік. Одним із елементів управлінського обліку, який зараз усе частіше впроваджується в роботу вітчизняних підприємств, є бюджетування. Методи. Для відображення господарської діяльності підприємства використано системний підхід, який являє собою форму застосування теорії пізнання і діалектики щодо дослідження процесів, що відбуваються у природі, суспільстві. Результати. У результаті проведеного дослідження проаналізовано основні принципи бюджетування на підприємстві. Обгрунтовано пропозиції щодо доцільності запровадження наскрізної системи бюджетів. Досліджено основні технологічні особливості пивоварних підприємств, які впливають на організацію та ведення бухгалтерського обліку незавершеного виробництва. Запропоновано послідовність запровадження бюджетування витрат підприємств з виробництва пива. Перспективи. Перспективними напрямами подальшого дослідження є запровадження наскрізної системи бюджетів, а також вивчення та удосконалення методично-організаційних аспектів бухгалтерського обліку та контролю незавершеного виробництва пивоварних підприємств.

Біографії авторів

Світлана Головацька, Львівський торговельно-економічний університет м. Львів

к.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку

Марія Попович, Львівський торговельно-економічний університет м. Львів,

аспірант кафедри бухгалтерського обліку

Посилання

Білобовський С. Складові елементи процесу бюджетування. Економіка, фінанси, право. 2002. №8. С. 22 - 25.

Бланк И.А. Концептуальные основы финансового менеджмента. Киев : Ника-Центр, Эльга, 2003. 448 с.

Дядечко Л.П., Оліфірова Ю.О., Бабій С.В. та ін. Бюджетування грошових коштів: сутність та роль в управлінні підприємствами : монографія. Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. 251 с.

Вербовецька С.Г. Принципи бюджетування підприємства. Економічний простір. №19. 2008. С. 269-273.

Головацька С. І., Сашко О. П. Внутрішній контроль витрат підприємства: організаційно-методичні аспекти. Молодий вчений. 2016. № 5. С. 36-40.

Зятковський І.В. Фінанси підприємств : навч. посібник. К иїв : Кондор, 2003. 364 с.

Ковтун С. Отправная точка. Составление бюджета проекта в инвестиционно-строительной компании. Управленческий учет & Бюджетирование. 2008. №9(9). С. 60-66.

Куцик П.О., Макарук Ф.Ф. Облік діяльності ринків за центрами відповідальності: організаційно- методичний аспект. Вісник Львівської комерційної академії. 2011. Вип. 34. С. 158–163.

Мельник О.Г. Бюджетування в системі управління підприємством. автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Львів, 2004 20 с..

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30

Як цитувати

Головацька, С., & Попович, М. (2017). МЕТОДИЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТУВАННЯ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ПИВА. Економічний дискурс, (4), 36–42. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127474

Номер

Розділ

Статті