УДОСКОНАЛЕННЯ КЛІЄНТСЬКОЇ СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ

Автор(и)

  • Ольга Гладкова Національний фармацевтичний університет м. Харків,

Ключові слова:

клієнтська складова системи збалансованих показників, стратегічна карта процесу «Клієнти», матриця відповідальності, модель тактичного управління відносинами з клієнтами

Анотація

Вступ. Економічна ситуація в Україні характеризується затяжною фінансовою кризою. Розвиватися в таких умовах можливо лише через розробку ефективної політики підприємства на основі системи збалансованих показників (СЗП). Однією із її складових є процес «Клієнти». Саме через його деталізацію можливою стає побудова бізнес-моделі, зорієнтованої на задоволення потреб існуючих клієнтів з паралельним залученням нових. Методи. Основними методами, що були використані під час дослідження, є: метод системного аналізу економічних явищ; вибірковий метод дослідження; метод групування; метод фінансових коефіцієнтів; трендовий метод. Результати. Дослідження, які спрямовані на розробку СЗП для фармацевтичного підприємства та які проведені за результатами діяльності ТОВ ФК «Здоров’я» протягом 2012-2016 рр., показали, що найбільш ьслабкою ланкою у його діяльності є робота із дебіторами та іншими клієнтами. Аналіз показників ефективності роботи з ними показав, що для підприємства характерним є різке зростання дебіторської заборгованості та скорочення динаміки розширення клієнтської бази. Для подолання означених негативів запропоновано всю клієнтську базу поділити на активних та пасивних клієнтів. Виходячи з концепції формування СЗП, розроблена стратегічна карта процесу «Клієнти». Для деталізації стратегічних цілей представлена модель тактичного управління відносинами з клієнтами і надана її загальна характеристика. Наприкінці наведена матриця відповідальності за процесом «Клієнти». Перспективи. Впровадження в діяльність фармацевтичної компанії запропонованої моделі тактичного ьуправління відносинами з клієнтами на основі розробленої стратегічної карти та матриці відповідальності процесу «Клієнти» дозволить мінімізувати негативні тенденції в роботі з клієнтами та призведе до зростання економічної вартості фармацевтичної компанії і посилення її ринкової сталості.

Біографія автора

Ольга Гладкова, Національний фармацевтичний університет м. Харків

к.е.н., доцент, доцент кафедри управління та економіки підприємства

Посилання

Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. Москва : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. 271 с.

Кизим М.О., Пилипенко А.А., Зінченко В.А. Збалансована система показників. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2007. 192 c.

Крылов С.И. Сбалансированная система показателей: процесс формирования. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/sbalansirovannaya-sistema-pokazateley-protsessformirovaniya.

Малярець Л.М., Штереверя А.В.Збалансована система показників в оцінці діяльності підприємства. Харків : Вид ХНЕУ, 2008. 80 с.

Нівен Пол Р. Діагностика збалансованої системи показників: Підтримуючи максимальну ефективність. пер. з англ.; за наук. ред. М. Горського. – Дніпропетровськ : БалансБізнес Букс, 2006. 256 с.

Ольве Нильс-Горан, Рой Жан, Веттер Магнус. Сбалансированная система показателей. Практическое руководство по использованию. пер. с англ. Москва : Издательский дом «Вильямс», 2006. 304с.7.

Посилкіна О.В., Мусієнко Н.М. Впровадження системи збалансованих показників ефективності як інструмента стратегічного контролінгу на фармацевтичних підприємствах. Харків : Вид-во НФаУ, 2008. 28 с.

Посилкіна О.В., Мусієнко Н.М. Напрямки удосконалення процесу бюджетування на фармацевтичних підприємствах. Харків : Вид-во НФаУ, 2008. 28 с.

Річна фінансова звітність ТОВ ФК «Здоров’я» за 2012-2016 рр. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.zt.com.ua/page.php?id=75.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-15

Як цитувати

Гладкова, О. (2017). УДОСКОНАЛЕННЯ КЛІЄНТСЬКОЇ СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ. Економічний дискурс, (4), 67–74. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127582

Номер

Розділ

Статті