МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

Автор(и)

  • Тетяна Шепель Білоцерківський національний аграрний університет,

Ключові слова:

ефективність, тваринництво, особисте селянське господарство, виробництво, збут

Анотація

Вступ. Підвищення ролі ОСГ вимагає пошуку нових підходів до оцінки ефективності цієї важливої у сучасних умовах форми господарювання. Методи. У процесі дослідження використовувалися методи: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формування висновків); монографічний; статистико-економічний (вивчення й аналіз соціально-економічного стану особистих селянських господарств); соціологічний (анкетування власників особистих селянських господарств); розрахунково-конструктивний, порівняльний та інші. Результати. Високі затрати праці в ОСГ пояснюються застосуванням переважно ручної праці та низьким рівнем механізації виробничих процесів. Однак ці господарства, працюючи на принципах самофінансування і без значних капітальних вкладень, не знижують виробництво сільськогосподарської продукції. Застосовуючи переважно ручну працю, вони менш залежні від подорожчання енергоносіїв та інших матеріально-технічних ресурсів. У цілому рівень витрат на виробництво основних видів тваринницької продукції в ОСГ досить високий, що ставить під сумнів конкурентоспроможність цієї форми господарювання як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Однак, слід зазначити, що виробництво сільськогосподарської продукції в господарствах населення має споживче спрямування, тобто його основна мета –задоволення потреб своїх членів, за низького рівня грошових доходів сільських жителів. Водночас ОСГ варто розглядати як своєрідний буфер, що стримує загальний спад виробництва сільськогосподарської продукції, чим підтримує певний рівень продовольчої безпеки держави. Перспективи. При розгляді методичних підходів аналізу діяльності особистих селянських господарств слід зазначити, що під час аналізу їх діяльності домінуватимуть показники соціальної ефективності: рівень споживання продукції, яка отримана з особистого селянського господарства, частка доходів тощо. Показники, які характеризують економічну ефективність будуть лише підтверджувати наші припущення про основні засади функціонування ОСГ –самоексплуатація, збитковість виробництва, високі затрати праці та ін.

Біографія автора

Тетяна Шепель, Білоцерківський національний аграрний університет

к.е.н., докторант

Посилання

Месель-Веселяк В. Я. Розвиток особистих селянських господарств в Україні. Економіка АПК. 2005. № 2. С. 7–15.

Шпичак О.М., Свиноус І.В. Реалізація продукції особистими селянськими господарствами – витрати, ціни, ефективність. Київ: ІАЕ, 2008. 320 с.

Варченко О.М., Свиноус І. В., Демчак І. М. Сучасний стан та проблеми розвитку особистих селянських господарств в Україні. Вісник аграрної науки. 2013. № 11. С. 55-59.

Шпичак О. М. Особисті підсобні господарства України – аналіз витрат та ефективності виробництва сільськогосподарської продукції. Київ: ДОД УААН, 2001. 236 с.

Свиноус І. В., Микитюк Д. М. Концептуальні засади функціонування особистих селянських господарств. Продуктивність агропромислового виробництва. Економічні науки. 2013. Вип. 23. С. 37-41.

Тенденції розвитку галузі тваринництва та ринків м’ясо–молочної продукції України / І. М. Демчак, Д. М. Микитюк, В. О. Завалевська та ін. Київ: НДІ “Украгропромпродуктивність”, 2016. 63 с.

Копитець Н. Г. Функціонування системи збуту продукції скотарства: теоретико-практичний аспект: монографія. Київ: Інститут аграрної економіки, 2012. 210 c.

Збарський В. К., Липов’як-Мелкозьорова А. І. Особисті селянські господарства – основа формування малого підприємництва на селі : наукова доповідь / За ред. професора В.К. Збарського. Київ: ННЦ ІАЕ, 2011. 106 с.

Кальченко С. В. Розвиток особистих селянських господарств в умовах системних трансформацій аграрного сектора: монографія. Мелітополь, Видавничо – поліграфічний центр «Люкс», 2015. 425 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-06

Як цитувати

Шепель, Т. (2017). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ. Економічний дискурс, (4), 110–118. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127612

Номер

Розділ

Статті