МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ АКТИВІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У АГРОПРОМИСЛОВОМУ БІЗНЕСІ

Автор(и)

  • Людмила Уніят Тернопільський національний економічний університет,

Ключові слова:

повні витрати, ефективність, інноваційний розвиток, конкурентоспроможність, агропромисловий бізнес, відновлювані джерела енергії, сонячна енергія, кліматичні умови, природне середовище, навколишнє середовище

Анотація

Вступ. Нагальні потреби підвищення економічної ефективності агропромислового бізнесу та конкурентоспроможності його продукції обумовлюють об’єктивну необхідність пошуку шляхів зменшення її собівартості, інноваційних методів використання ресурсів відновлюваних джерел енергії, виявлення потенційних резервів підвищення доходності та прибутковості суб’єктів бізнесу. Теоретичною і методичною основою даного дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних вчених, нормативно-правові документи з питань агропромислового бізнесу. Методи. У дослідженні використано монографічний, економіко-статистичний, метод порівняльного аналізу, узагальнення, абстрактно-логічний та інші методи. Результати. У статті проведено аналіз динаміки повної собівартості та цін реалізації продукції рослинництва і тваринництва, визначено тенденції у аграрному виробництві за останні 16 років; розкрито теоретичні аспекти мотивації інноваційного розвитку агропромислового бізнесу, використання відновлювальних джерел енергії (ВДЕ), зокрема сонячної; охарактеризовано світові тенденції з використання сонячної енергії. Перспективи. Покращення економічно-фінансових результатів агропромислового бізнесу має здійснюватися на основі інноваційних методів використання відновлюваних джерел енергії (сонячної), що сприятиме поліпшенню конкурентоспроможності галузей і підприємств, збереженню природного та покращенню техногенного середовища життя людей.

Біографія автора

Людмила Уніят, Тернопільський національний економічний університет

к.е.н., доцент, докторант кафедри обліку
та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Посилання

Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: монографія. Київ : КНЕУ, 2005. 292 с.

Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С. Інновації, теорія, механізм розробки та комерціалізації: монографія. Київ : КНЕУ, 2003. 394 с.

Бридун Є.В. Моделювання страхового механізму компенсації еколого-економічних збитків: монографія. Харків : Форт, 2004. 256 с.

Витрати на виробництво продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2016 рік. Статистичний бюлетень. 2017. Тернопіль : ГУС у Тернопільській області. 25 с.

Волков О., Денисенко М., Гречан А. Економіка та організація інноваційної діяльності. Київ : ЦУЛ, 2007. 662 с.

Гуржій А.М., Карахай Ю.В., Петренко З.О. Інноваційна діяльність в Україні: монографія. Київ : УкрІНТЕІ, 2006. 152 с.

Дацій О.І. Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України. Київ : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2004. 428 с.

Дзядикевич Ю.В. та ін. Економіка довкілля і природних ресурсів: монографія. Тернопіль : Астон, 2016. 392 с.

Дудар В.Т., Шумський А.В. та ін. Ефективність інноваційного розвитку агропромислового виробництва: монографія. Тернопіль : Астон, 2013. 260 с

Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика. за ред. Л.І. Федулової. Київ : Основа, 2005. 552 с.

Носенко Ю. Сучасні сонячні технології. Режим доступу: www.agro-business.com.ua.

Прахов Б. Стимулювання винахідницької діяльності. Інтелектуальний капітал. 2004. № 2. С. 22-30.

Проект Дорожня карта розвитку відновлюваної енергетики України на період до 2020 року. Державне агенство з енергоефективності та енергозбереження України. Режим доступу: http://saee.gov.ua/uk/pressroom/1133.

Садченко Е.В. Принципы и концепции экологического маркетинга: монография. Одеса : Астропринт, 2002. 400 с.

Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент: підручник. Київ : Знання, 2011. 423 с.

Сільські Вісті. 21.11.2017. № 91.

Туниця Ю.Ю. Економіка і ринок: подолання суперечностей: монографія. Київ : Знання, 2006. 314 с

Фінанси агропромислового виробництва. Навчальний посібник. за ред. Пархомця М.К. Тернопіль : ТНЕУ, 2015. 404 с.

Шпикуляк О.Г. Етапність інноваційного процесу та оцінка ефективності інноваційної діяльності.Економіка АПК. 2011. № 12. С. 109-116.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-25

Як цитувати

Уніят, Л. (2017). МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ АКТИВІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У АГРОПРОМИСЛОВОМУ БІЗНЕСІ. Економічний дискурс, (4), 119–127. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127620

Номер

Розділ

Статті