ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АПК УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор(и)

  • Ольга Маслак Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського,
  • Тетяна Якимець Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського,
  • Інна Ященко Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського,

Ключові слова:

агропромисловий комплекс, інновації, інноваційна активність підприємств, продовольча безпека, державна підтримка сільського господарства

Анотація

Вступ. В сучасних економічних умовах від розвитку аграрного сектора економіки залежать ключові показники економічного зростання. Широке застосування інновацій є обов'язковим елементом сучасного агропромислового виробництва на шляху вирішення соціально-економічних проблем АПК, пов'язаних з пошуком механізмів підвищення економічних показників діяльності сільськогосподарських підприємств та забезпечення населення високоякісною сільськогосподарською продукцією. Методи. У статті використано наступні методи дослідження: економічного аналізу і економіко- статистичний метод, метод узагальнення – для формулювання висновків дослідження. Результати. У статті досліджено сучасний стан аграрного виробництва в Україні та особливості його наукового забезпечення. Проаналізовано динаміку наявної кількості організацій та установ, що виконують наукові та науково-технічні роботи в галузі сільського господарства. Розглянуто структуру фінансування наукової діяльності в розрізі джерел та напрямків. Вивчено результативність функціонування наукових установ та організацій. Перспективи. Широке застосування інновацій є обов'язковим елементом сучасного агропромислового виробництва на шляху вирішення соціально-економічних проблем АПК. Тому подальші дослідження мають бути зосереджені на розробці підходів до формування й реалізації механізмів збереження та зростання потенціалу аграрної науки, розвитку їх інтелектуального потенціалу та стимулювання високопродуктивної праці науковців.

Біографії авторів

Ольга Маслак, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки

Тетяна Якимець, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

студент магістеріуму

Інна Ященко, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

студент магістеріуму

Посилання

Курило Л.І. Організаційна складова реформування аграрної науки і освіти. Вісн. Сумського нац.аграр. ун-ту. Серія «Фінанси і кредит». 2013. №1. С. 218–221.

Валова продукція сільського господарства (у постійних цінах 2010 р.) за 2015 рік : статистичнийбюлетень. Державна служба статистики України. відп. за випуск О.М. Прокопенко. 2016. С. 23–30.

Шпикуляк О.Г., Грицаєнко М.І. Наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрної сфери.Бізнес- Інформ. 2016. №4. С. 143–149.

Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України. Статистичнийзбірник. Київ : Державна служба статистики, 2015. 55 с.

Бортнік С.М. Активізація інноваційної діяльності агропромислових підприємств в контексті забеспечення продовольчої безпеки України. Економічний форум. 2017. №3. С. 127–134.

Державна служба статистики України. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2014 році. Статистичний збірник. відп. за випускО.О. Кармазіна. К. 2015. 255 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Статистичний збірник. Київ : Державна служба статистики України, 2016. Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Васильківська К. Інвестиційна привабливість сільських територій. Вісник ЛНАУ; Економіка АПК. 2013. №16(2). С. 310-314.

Інформаційні матеріали для слухання з питання «Про стан та законодавче забезпечення фінансування наукової і науково-технічної діяльності». Додаток до Листа Держінформнауки України. Режим

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-26

Як цитувати

Маслак, О., Якимець, Т., & Ященко, І. (2017). ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АПК УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Економічний дискурс, (4), 137–143. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127623

Номер

Розділ

Статті