РОЛЬ КОНКУРЕНЦІЇ В ЕФЕКТИВНОМУ ФУНКЦІОНУВАННІ РИНКУ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Юрій Никитюк

Анотація


Вступ. Одночасно із розвитком економічних відносин на території нашої країни посилюється вплив ринкових регуляторів на економічні відносини в сільськогосподарській сфері. Суб’єкти господарювання мають всі умови для виготовлення якісної лікарської рослинної сировини, що зумовлює необхідність теоретичного та нормативно- правового регулювання процесу виробництва для забезпечення сталого розвитку економіки. Методи. Під час проведення дослідження використовувались такі загальнонаукові методи, як: аналіз та синтез, індукція та дедукція. Для вивчення впливу конкуренції на поведінку виробників використовувалися методи математичного моделювання, наукової абстракції. Результати. Проведене дослідження дає можливість окреслити місце конкуренції на ринку лікарської рослинної сировини, визначити сучасний стан ринку та перспективні напрями його розвитку для забезпечення задоволення максимальної кількості потреб та сталого розвитку сільськогосподарської галузі. Перспективи. За результатами дослідження сформовано основні кроки на шляху розвитку ринку лікарської рослинної сировини на території нашої країни. Визначено роль конкуренції на ринку та сформовано рекомендації щодо її раціонального використання у виробничому процесі.

Ключові слова


конкуренція; економіка; система; ринок; лікарські рослини; сировина

Повний текст:

PDF

Посилання


Економіка підприємства / [Горбонос Ф.В., Черевко Г.В., Павленчик Н.Ф., Павленчик А.О.]. К. : Знання, 2010. 463 с.

Никитюк Ю.А. Інституціональні засади аналізу функціонування ринку лікарських рослин / Ю.А. Никитюк // АгроСвіт. 2015. № 7. С. 8–12.

Павленчик Н.Ф. Ринок сільськогосподарської продукції: методологічні та методичні основи формування і функціонування: монографія / Н.Ф. Павленчик. Львів: Ліга-Прес, 2014. 392 с.

Яців І.Б. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств : монографія / І.Б. Яців. Львів : Укр. бестелер, 2013. 427 с.

Шкуратов О.І. Методологічні основи формування системи екологічної безпеки в аграрному секторі економіки / О.І. Шкуратов // Збалансоване природокористування. 2016. № 1. С. 153–158.

Горбонос Ф.В. Функціонування елементів інфраструктури на ринку сільськогосподарської продукції / Ф.В. Горбонос, Н.Ф. Павленчик, І.О. Корчинський // Шляхи підвищення ефективності використання агроресурсного потенціалу : матеріали міжнар. наук.-практ. форуму, 23-25 верес. 2009 р. Львів : ЛНАУ, 2009. С. 31-39.

Ткач А.А. Інституціональна економіка. Нова інституціональна економічна теорія: навч. посібник / А.А. Ткач. К.: Центр учбової літератури, 2007. 304 с.

Іванух Р.А. Аграрна економіка і ринок / Р.А. Іванух, С.Л. Дусановський, Є.М. Білан. Тернопіль : Екон. думка, 2003. 256 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет