СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЛІДЕРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Автор(и)

  • Марта Барна Львівський торговельно-економічний університет,
  • Олена Бабенко Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі",

Ключові слова:

лідерство, підприємства ресторанного господарства, соціально-економічні передумови, потенціал реалізації, управління персоналом

Анотація

Вступ. Останніми роками спостерігається загострення проблем розвитку підприємств ресторанногогосподарства. Це передусім обумовлено низкою проблем, пов’язаних із недостатньо ефективним використанням інтелектуально-кадрового забезпечення на підприємствах цього виду економічної діяльності, де роль персоналу надзвичайно висока. Як показує світовий досвід, реалізація інтелектуально-кадрового потенціалу підприємств у значній мірі визначається ефективністю реалізації лідерства у трудових колективах підприємств. Таким чином, посилюється актуальність дослідження та обґрунтування за його результатами дієвих рішень щодо формування сприятливих передумов розвитку лідерства на підприємствах ресторанного господарства. Методи. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові методи пізнання (аналіз і синтез, індукція та дедукція, діалектичний і абстрактно-логічний методи) та системний підхід до вивчення мікроекономічних процесів. Результати. Визначено головні тенденції розвитку підприємств ресторанного господарства (на прикладі Полтавської області), що позитивно позначаються на реалізації лідерського потенціалу підприємств, а також негативні макроекономічні фактори, які перешкоджають реалізації лідерства на підприємствах галузі. Зроблено висновки відносно впливу макроекономічних передумов на стан реалізації лідерства на підприємствах ресторанного господарства. Наведено характеристику та головні фінансово-економічні показники функціонування аналізованих підприємств ресторанного господарства досліджуваної області. Відображено вплив показників діяльності підприємств на становлення лідерства на підприємствах ресторанного господарства Полтавської області. Перспективи. Подальші дослідження в аналізованій сфері доцільно зосередити на удосконаленні методики цінювання лідерства на підприємствах ресторанного господарства в контексті його позитивного впливу на управління персоналом підприємств аналізованого виду економічної діяльності.

Біографії авторів

Марта Барна, Львівський торговельно-економічний університет

д.е.н., доцент, перший проректор

Олена Бабенко, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі"

аспірант кафедри управління персоналом та економіки праці

Посилання

Бойко С. Політичне лідерство в Україні: генезис і динаміка розвитку. Політичний менеджмент. 2011. № 6. С. 91-100.

Борщ Л. В. Економічні засади та інноваційні технології формування й використання лідерського потенціалу. Економіка та право. 2012. № 12. С. 20-28.

Мартиненко М. М. Основи менеджменту : підручник. Київ : Каравела, 2008. 424 с.

Міляєва В.Р. Розвиток лідерського потенціалу в процесі формування управлінської компетентності керівників навчальних закладів. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2014. № 1. С. 34-40.

Нестуля С.І. Емоційне лідерство – новий напрям у лідерології XXI ст. Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія: Економічні науки. 2010. № 40. С. 77-83.

Нестуля О.О. Лідерство за визначенням «артхашастри» Каутільї. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. 2012. № 2(53). С. 112-119.

Скібіцька Л.І. Лідерство та стиль роботи менеджера : навч. посібник. Київ : Центр учб. л-ри, 2009. 192 с.

Старовойтова Г. М. Харизматичне лідерство як предмет соціально- філософського розгляду. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Серія: Гуманітарні науки. 2012. № 2. С. 84-90.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-21

Як цитувати

Барна, М., & Бабенко, О. (2017). СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЛІДЕРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. Економічний дискурс, (4), 57–66. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127685

Номер

Розділ

Статті