ВПЛИВ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК: ВИСНОВКИ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Автор(и)

  • Віталій Омельяненко Сумський державний університет,

Ключові слова:

конкуренція, інновації, конкурентні переваги, стратегія, космічна галузь, технологічний ланцюжок

Анотація

Вступ. Безперервне створення інновацій є ключовим чинником розвитку в ХХІ столітті, а компанії, що перестають бути інноваційними, перестають існувати. Відтак сучасну конкуренцію пропонуємо розглядати з інноваційної точки зору. Аналіз досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених показав, що конкурентні механізми, як чинники інноваційного розвитку в умовах міжнародного середовища інноваційної діяльності, потребують додаткових досліджень. Методи. Для вирішення поставленої мети використовувались такі методи наукового дослідження: системний, емпіричний, структурно-функціональний, порівняльний, індуктивний, дедуктивний. Результати. На основі проведеного аналізу інноваційних систем ряду країн можна зробити висновок, що в сучасних умовах успішна конкуренція з провідними гравцями світового ринку без створення та постійного удосконалення національної інноваційної системи неможлива. Таким чином, конкуренцію запропоновано розглядати як компонент (фактор) розвитку інноваційної системи. На основі вищевикладеного, ми пропонуємо розглядати наявність конкуренції на високотехнологічних ринках як фактор оптимізації на всіх етапах створення та впровадження високих технологій. Перспективи. В подальших дослідженнях необхідно розробити механізми розвитку конкурентних відносин з метою стимулювання інноваційних процесів в пріоритетних секторах національної економіки.

Біографія автора

Віталій Омельяненко, Сумський державний університет

к.е.н., асистент кафедри економічної теорії

Посилання

Cellini R., Lambertini L. Private and social incentives towards investment in product differentiation. International Game Theory Review. 2004. Vol. 6, № 4. Рp. 493–508.

Smit H. T. J., Trigeorgis L. Real options and games: competition, alliances and other applications of valuation and strategy. Review of Financial Economics. 2006. Vol. 15. Рp. 95–112.

Aghion P., Bloom N., Blundell R., Griffith R., Howitt, P. Competition and innovation: An inverted-U relationship. The Quarterly Journal of Economics. 2005. Vol. 120. №2. Рp. 701–728.

Баранов А.Ю., Долгопятова Т. Г. Эмпирический анализ инновационного поведения фирм при различных институциональных условиях; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. 47 с.

Гольдштейн Г. Я. Стратегический инновационный менеджмент. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004.

Krozner R. President’s Council of Economic Advisors. Economic Organization and Completion Policy / R. Krozner et all. Yale Journal on Regulation. 2002. № 19(2). Рp. 541–597.

Кузнецова Т., Рудь В. Конкуренция, инновации и стратегии развития российских предприятий. Вопросы экономики. 2013. № 12. С. 86–108.

Хворост О.О., Омельяненко В.А. Інституціональні основи міжнародного трансферу технологій. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2011. Т. 2. С. 202–207.

Shkola V.Yu., Omelyanenko V.A., Skoryk V.V. International aspect of ecological innovations. Economic Processes Management. 2016. № 4 (13). URL: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2016_4/epm2016_4_15.pdf

Омельяненко В.А. Теоретичні аспекти використання мультиагентного підходу для аналізу інноваційно-технологічних систем. Економіка: реалії часу. 2016. № 4. (26). С. 142–148.

Omelyanenko V. Economic Diplomacy in the Innovation Global Value Chains as the National Security Providing Strategy Component. Path of Science, 2017. Vol. 3, Iss. 3 (20). Рp. 3.1–3.8.

Omelyanenko V.A. Technology package optimization in space industry in case of integration into the global value chain. GISAP: Economics, Jurisprudence and Management. 2016. № 10. Рp. 10–13.

Omelyanenko V.A. Innovation priorities optimization in the context of national technological security ensuring. Marketing and management of innovations. 2016. № 4. Рp. 226–234.

R&D after the crisis. McKinsey Quarterly, March, 2009.

Толкачев С. Инновационная конкуренция: роль институциональной среды. Капитал страны. 2011. URL: http://www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/192464

Звіт Антимонопольного комітету України за 2016 рік. АМКУ, 2017. URL: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=133712&schema=main (дата звернення : 01.10.2016).

Диверсификация экспорта путем развития конкуренции и инноваций. Краткий обзор. Всемирный банк, 2012.

Hwang V. W. The Rainforest: The Secret to Building the Next Silicon Valley / V.W. Hwang, G. Horowitt. Regenwald. 2012.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-24

Як цитувати

Омельяненко, В. (2017). ВПЛИВ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК: ВИСНОВКИ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ. Економічний дискурс, (1), 108–117. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127688

Номер

Розділ

Статті