АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ У ПОДОЛАННІ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Автор(и)

  • Вікторія Коваленко Одеський національний економічний університет,

Ключові слова:

антикризові заходи, Центральний банк, антикризова політика, фінансова криза, грошово- кредитна політика фінансовий ринок банківський сектор

Анотація

Вступ. Головним інститутом, на який покладається завдання щодо врегулювання розвитку кризових процесів та нейтралізації їхніх наслідків для економіки є Центральний банк. Як центральний банк країни, він проводить антикризові заходи, застосовуючи основні інструменти грошово-кредитної політики, які через трансмісійний механізм впливають на макро- і мікрорівень розвитку держави, зменшуючи негативний вплив розгортання кризових явищ, що і зумовлює актуальність представленого дослідження. Методи. У ході написання статті були використані наступні методи: наукового пізнання: аналізу, синтезу, порівняння, систематизації та наукової абстракції (при дослідженні теоретичних основ антикризових заходів); еволюційний підхід (при визначенні основних етапів застосування антикризових заходів); порівняння, графічний, аналізу часових рядів (при оцінюванні антикризових заходів та структурування шляхів підвищення ефективностіантикризових заходів). Результати. Визначено передумови виникнення кризи в Україні. Визначено сутність антикризової політики Центрального банку як комплексу заходів у сфері грошового обігу, валютного регулювання та банківській системі, спрямованих на мінімізацію та ліквідацію фінансово-економічної нестабільності у країні, а також усунення її негативних наслідків для економіки. Визначено еволюційні етапи застосування антикризових заходів НБУ, а саме: глобальна фінансова криза (2007 – 2009 рр.); накопичення дисбалансів (2010 – 2013 рр.); фінансова криза і нормалізація (2014-2015 рр.). Перспективи. Основною метою грошово-кредитної політики НБУ в посткризовий період має бути забезпечення загальної фінансової стабільності, в тому числі стабільності банківської системи. При визначенні облікової ставки Центральний банк повинен орієнтуватися на її максимальне наближення до базової ставки «овернайт», що забезпечить реальні важелі управління ліквідністю грошового ринку. Реалізація жорсткої монетарної політики є обов’язковою умовою відновлення макроекономічної і фінансової стабільності

Біографія автора

Вікторія Коваленко, Одеський національний економічний університет

д.е.н., професор, професор кафедри банківської справи

Посилання

Boyd J. H., Nicolo De G. The theory of bank risk taking and competition revisited. The Journal of finance. 2005. Т. 60. №3. P. 1329-1343.

Cukierman A. Reflections on the crisis and on its lessons for regulatory reform and for central bank policies.Journal of Financial Stability. 2011. Т. 7. №1. p. 26-37.

Laeven L., Valencia F. The real effects of financial sector interventions during crises. Journal of money, credit and Banking. 2013. Т. 45. №1. P. 147-177.

Андрюшин С., Кузнецова В. Денежно-кредитная политика центральных банков в условиях глобального финансового кризиса. Вопросы экономики. 2010. № 6. С. 69-87.

Барановський О. Антикризові заходи урядів і центральних банків зарубіжних країн. Вісник Національного банку України. 2009. №4. С. 8-19.

Береславська О. І. Реформування фінансового сектору України в контексті антикризового регулювання. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. Серія: економіка, право. 2012. №4. С. 61-66.

Вовк В., Дмитрик Ю. Діагностування кризи з боку центральних банків: зарубіжний та вітчизняний досвід. Вісник Національного банку України. 2013. № 3. С. 20-25.

Джурабаєв Ж. Ш. Практический опыт ведущих центральных банков в преодолении последствий мирового финансового кризиса. Науковий вісник Полісся. 2015. №3 (3). С. 143-151.

Карвацка Н. С. Світові економічні кризи: причини виникнення, наслідки, інструментарій розв’язку [Текст] / Н.С. Карвацка //Вісник Хмельницького національного університету. 2011. Т. 2. №2. С. 55-60.

Міщенко В. Шляхи подолання фінансово-економічної кризи в Україні. Вісник Національного банку України. 2009. №2. С. 3-7.

Корнєєв В.В. Антикризовий менеджмент стабілізації фінансових ринків. ХІІ Всеукраїнська науково- практична конференція (12-13 листопада 2009 р.): тези доповідей. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. Т.1. С. 69- 73.

Хомутенко Л.І. Світовий досвід упровадження антикризових заходів у протидії наслідкам фінансової кризи. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2012. №3 (15). С. 49- 53.

Батковський В., Домрачев В. Політика процентних ставок центральних банків у кризових умовах Вісник Національного банку України. 2009. № 9. С. 14-16.

Качур І., Замміт Р., Лепушинський В. Баланс Національного банку України: до, під час та після кризи. Вісник Національного банку України. 2016. № 9. С. 6-19.

Top 1000 World Banks ranking [Electronic resource]. – The Banker. Global Financial Intelligence Since. URL : http://www.thebanker.com/Top-1000

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-11

Як цитувати

Коваленко, В. (2017). АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ У ПОДОЛАННІ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ. Економічний дискурс, (1), 136–144. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127704

Номер

Розділ

Статті