ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Тетяна Піхняк Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут,

Ключові слова:

прямі іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційна діяльність, економічна криза, іноземні інвестори

Анотація

Вступ. Проблема інвестування економіки завжди знаходиться у центрі уваги економічної науки, оскільки інвестиції визначають процес економічного зростання країни. За умови нестачі власних фінансово-економічних ресурсів, необхідних для стабільного економічного розвитку країни, проведення структурної перебудови та розв’язання проблем інтеграції України в світові економічні системи, важливого значення набувають питання залучення зовнішніх джерел фінансування, і зокрема ПІІ. Методи. Теоретичну, методологічну та інформаційну основу проведення досліджень склали наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених з питань аналізу залучення ПІІ в Україні, офіційні статистичні матеріали Державного комітету статистики України та звіти НБУ. З метою забезпечення достовірності та обґрунтованості одержаних результатів дослідження, використовувалися наступні методи: індукції та дедукції; економіко-статистичний метод; методи системного аналізу та узагальнення; розрахунково-аналітичний; а також метод синтезу та порівняння. Результати. У статті досліджено процес залучення ПІІ в Україні. Проведено аналіз макроекономічної ситуації в країні. Особливу увагу приділено вдосконаленню нормативно-правової бази для ефективного залучення ПІІ. Перспективи. Результати дослідження можуть бути використані державними органами, що професійно здійснюють регулювання ПІІ, Міністерством фінансів та Державними статистичними органами. Подальші дослідження мають проводитися у напрямі формування сприятливого інвестиційного клімату і окреслення національної стратегії щодо залучення ПІІ

Біографія автора

Тетяна Піхняк, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту

Посилання

Адамик В. Прямі іноземні інвестиції як інструмент вирішення проблеми бідності у країнах, що розвиваються. Вісник ТНЕУ. 2016. № 2. С. 113-123.

Баєва О., Васильченко О. Іноземні інвестиції та економічний розвиток у перехідний період. Галицький економічний вісник. 2013. №1(40). С. 40-44.

Бондаренко О.О. Нижник К.С. Залучення іноземних інвестицій як джерело економічного зростання Вісник КНУТД. 2014. №3. С. 88-95.

Геращенко С.О. Прямі іноземні інвестиції: сучасні тенденції розвитку в Україні. Економічний бюлетень. 2016. №1. C. 28-40.

Гура А.О. Інвестиційний клімат в Україні: сучасний стан та напрями покращення. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 2015. Вип. 15. С. 188- 196.

Крепчук І.М. Статистичне дослідження залучення прямих іноземних інвестицій в Україну. Статистика України. 2015. № 4. С. 18-23.

Макаренко М.П. Залучення іноземних інвестицій в економіку України. Вісник НТУ «ХПІ». 2016. № 13 (1185). С. 73-75.

Мангушев Д.В., Пилипчук В.К. , Смірнова Н.О. Прямі іноземні інвестиції: український та світовий контекст. Вісник Одеського національного університету. 2016. Т. 21, Вип. 5. С. 37-41.

Маркевич К.Л. Позиціонування прямих іноземних інвестицій у системі економічної безпеки країни Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2014. №3 (74). С. 91-104.

Маркевич К.Л. Поточний стан та перспективи прямого іноземного інвестування в економіку України. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2015. Вип. 2(4). Ч. 1. С. 249–255.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.uа.

Фатюха Н.Г,. Дем’яненко Я.Ю. Стан і перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України. Сталий розвиток економіки. 2014. №3 [25]. С. 54-59.

Юрчик І.Б., Маценко А.А. Іноземні інвестиції в Україні: проблеми та перспективи. Молодий вчений. 2016. № 5 (32). С. 204-207.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-03

Як цитувати

Піхняк, Т. (2017). ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Економічний дискурс, (1), 145–152. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127706

Номер

Розділ

Статті