РОЛЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У СТАБІЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Тетяна Черничко Мукачівський державний університет,
  • Павло Сенищ ДВНЗ «Університет банківської справи»,

Ключові слова:

кредит, кредитні відносини, банківський кредит, канал банківського кредитування, показник фінансової глибини

Анотація

Вступ. На сучасному етапі розвитку економічної системи України кредитні відносини проникають в усі сфери господарської діяльності, опосередковують весь процес відтворення суспільного капіталу, глибоко проникають у сферу обміну, грошових відносин, сферу фінансів, а також у процес виробництва і споживання. Мета статті полягає у визначенні причин дестабілізації кредитних відносин в країні та обґрунтуванні напрямів зменшення їх впливу на функціонування як кредитного ринку, так і реального сектору економіки України. Методи. У процесі дослідження використано методи економічного та математичного аналізу, синтезу та узагальнення при обробці статистичних даних; індукції та дедукції при визначенні причинно-наслідкової залежності. Результати. У результаті дослідження було виділено чинники, які визначають спрямованість кредитних відносин, а також обсяги акумульованих та використаних кредитних ресурсів, які формуються під дією ринкових механізмів впливу. Обґрунтовано, що одним з напрямів стабілізації кредитних відносин є розвиток фондового ринку, як альтернативного варіанту формування пропозиції грошових ресурсів. Визначено, що глобальна фінансова інтеграція, яка має незаперечні переваги, робить кредитні відносини незахищеними від дії негативних чинників міжнародних ринків капіталу, таких як мінливість курсів валют, процентних ставок, ліквідності, а також обсягів грошових потоків, що мають вагомі наслідки для економічного розвитку. Проаналізовано роль кредитних відносин у забезпеченні динамічного розвитку реального сектору України. Особлива увага приділяється впливу каналу банківського кредитування на динаміку економічного розвитку України. Обґрунтовано особливості кредитних відносин, які виникають за участі кредитних установ. Шляхом дослідження впливу розширення або звуження обсягів кредитних ресурсів на динаміку економічного розвитку, обґрунтовано ефективність монетарних інструментів державного регуляторного впливу. Перспективи. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення зміни кредитних відносин під дією інструментів державного регуляторного впливу.

Біографії авторів

Тетяна Черничко, Мукачівський державний університет

д.е.н, професор, завідувач кафедри фінансів

Павло Сенищ, ДВНЗ «Університет банківської справи»

к.е.н., доцент, доцент кафедри банківської справи

Посилання

Чухно А.А. Природа сучасних грошей, кредиту та грошово-кредитної політики / А.А. Чухно // Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 3-16.

Ринок / Упорядковано А.А. Чухно. Київ : Україна, 1995. 448 с.

Бєлова І. Визначення фінансової стабільності Українию Вісник НБУ. 2013. № 7. С. 25-31. Кашьяп А., Штейн Джереми С. Денежно-кредитная политика и банковское кредитование. National Bureau of Economic Research Working Paper, 1993. № 4317. April http://www.nber.org/papers/w4317.

Грошово-кредитна та фінансова статистика. URL : https://bank.gov.ua/ control/uk/publish/article?art_id=27843415&cat_id=44578#1. (дата звернення 25.02.2017). – Назва з екрана.

Показники фінансової звітності банків України. URL : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article art_id=34661442&cat_id=34798593 (дата звернення 25.02.2017). – Назва з екрана.

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах URL : http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 25.02.2017).

Індикатори фінансової стійкості. URL : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category cat_id=44575 (дата звернення 25.02.2017

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-16

Як цитувати

Черничко, Т., & Сенищ, П. (2017). РОЛЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У СТАБІЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. Економічний дискурс, (1), 153–160. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127721

Номер

Розділ

Статті