ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ОНОВЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ В УМОВАХ РІЗНОУКЛАДНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА СЕЛІ

Автор(и)

  • Діана Шеленко ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника” м. Івано-Франківськ,
  • Людмила Сас ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника” м. Івано-Франківськ,
  • Петро Матковський ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника” м. Івано-Франківськ,

Ключові слова:

cільськогосподарські підприємства, різноукладність виробництва, технології оновлення, модернізація, системний підхід, інституція, організаційно-правові форми

Анотація

Вступ. У новостворених аграрних підприємствах виникають труднощі з адаптацією до ринкових вимог. Тому важливого значення набувають дослідження особливостей технології оновлення та модернізації підприємств різних організаційно-правових форм в умовах різноукладності виробництва на селі. Методи. Дослідження проводилось на основі принципів системного підходу, згідно яких розглядалися особливості організаційно-правових форм господарювання в умовах різноукладності виробництва на селі. В статті використовувалися такі методи дослідження, як: історико-логічний та системно-структурний підходи, діалектичний метод наукового пізнання, порівняльний та структурно-функціональний методи. Результати. Досліджуючи умови різноукладності виробництва на селі, у роботі виділено їх найважливіші особливості. Доведено доцільність здійснення класифікації напрямків державної підтримки у відповідності з вимогами СОТ. Визначено, що ефективний рівень господарювання можна буде досягти тоді, коли буде проводитись прогнозування і планування інноваційної діяльності на різних рівнях управління. Розкрито сутнісний зміст поняття “інституція”. Виокремлено, організаційні принципи системності по яких повинні діяти організаційно-правові форми сільськогосподарських підприємств. ьОбгрунтовано, що планування рівня господарювання на основі інноваційної діяльності має носити системний та безперервний характер, направлений на досягнення визначеної стратегії кожного з укладів. У статті відображено, що на сільській території для сприяння соціальному відродженню села та вирішення соціальних проблем селян, потрібно підвищувати роль розвитку різноукладності, забезпечувати оновлення технологій та модернізувати підприємства різних організаційно-правових форм. Перспективи. Сприяння соціальному розвитку села в перспективі повинно полягати в тому, щоб організаційно-правові форми впливали на розвиток села, а не тільки працювали на самозбагачення.

Біографії авторів

Діана Шеленко, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника” м. Івано-Франківськ

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту

Людмила Сас, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника” м. Івано-Франківськ

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту

Петро Матковський, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника” м. Івано-Франківськ

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту

Посилання

Брус В. Х. Про науково-методологічні та організаційні аспекти розвитку різноукладності на селі. Економіка АПК. 2002. № 8. С. 29-34.

Шеленко Д. І. Деякі аспекти науково-методологічного забезпечення пореформеного розвитку сільського господарства. Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Вип. 197: У 5 т. Т. ІІ. 2004. С. 269 – 273.

Губені Ю. Є. Інституціональне середовище трансформаційних процесів у сільському господарстві. Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві : Збірник матеріалів Дванадцяних річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. Економістів-аграрників, Київ, 25-26 лют. 2010. редкол. П. Т. Cаблук та ін. Київ : ННЦ “ІАЕ”, 2010. С. 128-135.

Commons J. Institutional Economics. American Economic Review. 1931. Vol. 21. P. 648-657. Режим доступу: http://www.efm.bris.ac.uk/het/commons/institutional.txt.

Институциональные проблемы эффективного государства. под ред. В. В. Дементьева, Р. М. Нуреева. Донецк: ДонНТУ, 2011. 372 с.

Могильний О. М. Інституційна трансформація суб’єктності аграрних відносин. Організаційно- економічні трансформації в аграрному виробництві: Зб. мат. Дванадцятих річних зборів Всеураїнського конгр. вч. економістів-аграрників, Київ, 25-26 лют. редкол. : П. Т. Саблук та ін. ННЦ “ІАЕ”, 2010. С. 167-173.

КорецькийМ.Х.Інституційноправовіосновивзаємопов’язувального розвитку галузей сільськогогосподарства. Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві: Зб. мат. Дванадцятих річних зборів Всеураїнського конгр. вч. економістів-аграрників, Київ, 25-26 лют. редкол. : П. Т. Саблук та ін. ННЦ “ІАЕ”, 2010. С. 189-192.

Павлюк А. П. Передумови та перспективи інноваційного розвитку українських регіонів. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 5. С. 93-97.

Регіональна економіка. навчальний посіб. Режим доступу: http://pidruchniki.com/1545041938847/rps/ekonomika_karpatskogo _regionu.

Прес-випуск “До Дня працівників сільського господарства” 16.11.2017 р. № 10.1/10–382-428. Режимдоступу:http://tlumacka-gromada.gov.ua/news/15-49-43-03-11-2017.

Дем’янко М. Я. Фінансова криза та її наслідки для аграрної економіки. Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві: Зб. мат. Дванадцятих річних зборів Всеураїнського конгр. вч. економістів-аграрників, Київ, 25-26 лют. редкол. : П. Т. Саблук та ін. ННЦ “ІАЕ”, 2010. С. 131-135.

Україна на 8 місці у рейтингу найрозвинутіших аграрних країн. Режим доступу: https://agropolit.com/news/172-ukrayina-na-8-mistsi-u-reytingu-nayrozvinutishih-agrarnih-krayin.

Частка аграрної продукції в українському експорті становила 43% - Мінагропрод. Режимдоступуhttps://economics.unian.ua/agro/2050146-chastka-agrarnoji-produktsiji-v-ukrajinskomu-eksporti-stanovila-43-minagroprod.html.

Аграрна супер-країна чи ілюзія зростання. Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/columns/2017/07/31/627430.

Макаренко П. М. Розвиток українського фермерства в трансформаціїній економіки. Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві: Зб. мат. Дванадцятих річних зборів Всеураїнського конгр. твч. економістів-аграрників, Київ, 25-26 лют. редкол. : П. Т. Саблук та ін. ННЦ “ІАЕ”, 2010. С. 155-160.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-07

Як цитувати

Шеленко, Д., Сас, Л., & Матковський, П. (2017). ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ОНОВЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ В УМОВАХ РІЗНОУКЛАДНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА СЕЛІ. Економічний дискурс, (4), 99–109. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127725

Номер

Розділ

Статті