СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА НОСІЇВ ФІСКАЛЬНОЇ СУТІ

Автор(и)

  • Ольга Клепанчук Львівський торговельно-економічний університет,

Ключові слова:

фіск, податки, збори, державні доходи, фінансові ресурси

Анотація

Вступ. Розбудова ринкової економіки в Україні, її соціальна орієнтація передбачає формування ринкового середовища з притаманною йому системою фінансових важелів, провідну роль серед яких відіграє податкова система. Формування ефективно діючих ринкових механізмів, здатних забезпечити стале економічне зростання, потребує впливу державних інституцій на макро- та мікроекономічні відтворювальні процеси. Метою є системний аналіз та оцінка фіскально-економічних методів регулювання й стимулювання розвитку малого підприємництва, обґрунтування напрямів реформування механізмів справляння й адміністрування податкових платежів як важелів опосередкованої фінансової підтримки підприємництва. Методи. Описано історичні напрямки та думки відомих мислителів, завдяки яким упродовж століть сформувались основні елементи фінансового господарства. Результати. Проаналізовано сутність фінансово-економічних категорій, їх внутрішню природу та ункціональне призначення. Проаналізовано думки українських вчених та описані ними критерії, які мають вплив на українську економіку і зараз. Перспективи. Визначальною умовою створення ефективної системи державного регулювання економіки є наукове обґрунтування концептуальних засад податкової політики, яка повинна формуватися на відповідній методологічній основі, що дасть можливість гармонізувати відносини та реалізувати економічні інтереси держави й платників податків.

Біографія автора

Ольга Клепанчук, Львівський торговельно-економічний університет

аспірант кафедри економічної теорії

Посилання

Андрущенко В. Л. Фіскальне адміністрування як наука і мистецтво [Текст] / В. Л. Андрущенко // Фінанси України. – 2003. – № 6. – С.27-36. − 2003. − № 6. – С. 35-44.

Бьюкенен Дж. М. Сочинения. Т. 1 [Текст] / Бьюкенен Дж. М.; [гл. ред. кол.: Р. М. Нуреев и др.]; [пер. с англ.]. – М. : Таурус Альфа, 1997. – 560 с.

Іванов Ю. Оподаткування операцій при переході на єдиний податок: старі проблеми і нові нюанси [Текст] / Ю.Іванов Ю // Бухгалтерія. – 2003. – № 5. – С.102–105.

Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег [Текст] / Кейнс Дж. – М. : Прогресс, 1978. – 548 с.

Озеров И. Х. Основы финансовой науки. Вып. 1: Учение об обыкновенных доходах [Текст] / Озеров И. Х. – [5-е изд.]. – М., 1917. – 544 с.

Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения / Рикардо Д.; [пер. с англ.]. – Сочинения. Т. 1. – М. : Госполитиздат, 1955. – 360 с.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов (Вступ. статья и коммент. к.э.н. В.С. Афанасьева) [Текст] / Смит А. – М. : Соцэкгиз, 1962. – 684 с.

Симонди Ж. Новые начала политической экономии [Текст] / Симонди Ж.; [пер. Б. О. Эфруси]. – М., 1897. – С. 145-150.

Юрій С. І. Бюджетна система України [Текст] : навчальний посібник / Юрій С. І., Бескид Й. М. – К. : НІОС, 2000. – 400 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-07

Як цитувати

Клепанчук, О. (2016). СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА НОСІЇВ ФІСКАЛЬНОЇ СУТІ. Економічний дискурс, (3), 7–15. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127741

Номер

Розділ

Статті