№ 3 (2016)

Зміст

Статті

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА НОСІЇВ ФІСКАЛЬНОЇ СУТІ PDF
Ольга Клепанчук 7-15
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРА – ДЖЕРЕЛО НАДХОДЖЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ PDF
Ірина Безп’ята 16-25
ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ТА ПРАКТИКИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ PDF
Сергій Бардаш, Юрій Баранюк 26-36
SUNFLOWER DOMESTIC MARKET SITUATION IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION PDF PDF (English)
Natalya Zingaieva 37-42
ВИБІР ТА РОЗВИТОК НОВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олександр Ногачевський 43-50
PERFORMANCE ANALYSIS OF USING AGRICULTURAL LANDS OF PEASANT FARMS IN UKRAINE PDF PDF (English)
Maksym Kropyvko 51-57
ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В МАЛИХ МІСТАХ УКРАЇНИ PDF
Тарас Васильців, Остап Породко, Сергій Рудик 58-65
МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ PDF
Олександра Мельникова 66-72
ДО ПИТАНЬ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ВУГІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА1 PDF
Юрій Драчук, Юлія Залознова, Наталія Трушкіна 73-87
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ганна Баранець 88-98
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІКАХ: НА ПРИКЛАДІ УГОРЩИНИ PDF
Наталія Думич 99-103
СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА PDF
Ірина Канцір 104-110
ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ В АКТИВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ PDF
Юлія Шушкова 111-117
ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ PDF
Григорій Башнянин 118-128