ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Автор(и)

  • Оксана Коморна Інститут агроекології і природокористування НААН,

Ключові слова:

екосистемні послуги, ринок, лісове господарство, формування вуглецевого ринку

Анотація

Вступ. Успішний розвиток ринку екосистемних послуг в лісовому господарстві, його масштаб і наповнення залежать від державного впливу на природокористувачів в напрямку дотримання ними природоохоронних вимог. У зв'язку з цим сьогодні вкрай важливе вивчення сутності та особливостей формування ринку екосистемних послуг в лісовому господарстві. Методи. Досліджено історичні напрями та думки відомих науковців стосовно сутності та особливостей розвитку ринку екосистемних послуг в лісовому господарстві. Результати. Проаналізовано сутність ринку екосистемних послуг та визначено його основні функції. На основі вивчення особливостей даного ринку виявлено чинники, що впливають на попит і пропозицію на ньому. Визначено особливості формування ринку екосистемних послуг в лісовому господарстві. Досліджено сутність ринку вуглецю як сукупності реальних і потенційних покупців, дозволів на викиди парникових газів, кредитів на їх скорочення і поглинання. Перспективи. Дослідження ринку екосистемних послуг в лісовому господарстві дозволить виявити перспективні напрями його розвитку, що сприятиме не тільки більш повній реалізації заходів з охорони навколишнього природного середовища, а й впровадженню економічних механізмів раціонального лісокористування.

Біографія автора

Оксана Коморна, Інститут агроекології і природокористування НААН

здобувач

Посилання

Кузминых Ю.В. Экономические основы формирования рынка экологических услуг в РФ (на примере лесных углеродных сертификатов): дис. доктора эконом. наук: 08.00.05 / Кузминых Юлия Валерьевна; Московском государственном университете леса. Москва, 2005. 326 с.

Ларькова М.С. Совершенствование методов экономической оценки экосистемных услуг: дис. канд. эконом. наук: 08.00.05 / Ларькова Мария Сергеевна; Совет по изучению производительных сил. Москва, 2015. 179 с.

Бобылев С.Н. Экосистемные услуги и экономика / С.Н. Бобылев, В.М. Захаров. М.: ООО “Типография ЛЕВКО”, 2009. 72 с.

Коваленко В.И. Исследование рынка экологических услуг [Электронный ресурс] / Коваленко В.И., Кузнецов Л.М. 2007. Режим доступа: http://www.studmed.ru/kovalenko-vi-kuznecov-lm-issledovanie-rynkaekologicheskih- uslug_9e7fdeab63b.html

Селезньова Л.В. Формування ринку екологічних послуг в економіці України : дис. канд. юрид. наук : спец. 08.01.01 / Л.В. Селезньова. К., 2001. 200 с.

Курбатов А.В. Развитие рынка экологических услуг (на примере Московской и Ленинградской областей): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. эконом. наук: 08.00.05 / Курбатов Алексей Васильевич; Российский государственный универсистет туризма и сервиса. Москва, 2014. 27 с.

Дегтярь Н.В. Організаційно-економічні засади управління екосистемними послугами водно-болотних угідь: дис. канд. економ. наук: 08.00.06 / Дегтярь Наталія Вікторівна; Сумський державний університет. Суми, 2014. 200 с.

Соловій І. Оцінка міжнародного досвіду та процедур регулювань щодо концепції плати за послуги екосистем в лісовому секторі [Електронний ресурc] // I. Соловій. 2016. URL: http://sfmu.org.ua/files/Soloviy_2016.pdf

Мішенін Є. В. Розвиток ринку екосистемних послуг як напрямок посткризового зростання економіки України / Є.В. Мішенін, Н.В. Олійник // Механізми регулювання економіки. 2010. Т. 3. №3. С. 104–117.

Соловій І.П. Інструменти лісової політики в умовах формування ринків екологічних послуг лісів / І.П. Соловій, Л.Ф. Монастирська // Науковий вісник: Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середовища. Львів: НЛТУУ. 2005. С. 119–125.

Проблема глобального изменения климата. Киотский протокол. Донецк: УкрЭкоАудит, 2009. 160 с.

Скрипчук П.М. Екологічна сертифікація сфери природокористування в Україні: концептуальні положення, економічна доцільність, модель і механізм реалізації / П.М. Скрипчук // Економiка та держава −№ 10. 2010. − С. 81−85.

Максимів Л.І. Тенденції, обмеження та перспективи розвитку сертифікації лісогосподарських підприємств / Максимів Л.І., Соловій І.П., Сможаник А.Б. 2009. URL: http://economics-ofnature. net/uploads/arhiv/2009/Maksymiv.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-16

Як цитувати

Коморна, О. (2017). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Економічний дискурс, (1), 74–82. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127759

Номер

Розділ

Статті