ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В МАЛИХ МІСТАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Тарас Васильців Львівський торговельно-економічний університет,
  • Остап Породко Львівський торговельно-економічний університет,
  • Сергій Рудик Львівський торговельно-економічний університет,

Ключові слова:

мале підприємництво, малі міста України, державне регулювання, стратегії розвитку

Анотація

Вступ. Недостатнє врахування специфіки малих міст під час проведення економічних реформ загострило соціально-трудові відносини в них, призвело до безробіття в значних масштабах. Виконання соціально-економічних і культурних програм розвитку територіальних громад цих міст не забезпечено фінансовими ресурсами. Важливість визначення економічних механізмів перспективного розвитку малих міст зростає завдяки підвищенню ролі органів місцевого самоврядування у зв'язку з передачею в регіони багатьох функцій та повноважень з управління соціально-економічним розвитком, що посилює вплив територіальних громад на формування містоутворювальної бази і сфери зайнятості населення. Методи. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи: групувань, логічного аналізу, стратегічного менеджменту, економічного моделювання, системного та порівняльного аналізу. Результати. Доведено, що розвиток малого бізнесу в малих містах є значним резервом подальшого розвитку підприємництва в Україні та наближення його показників до рівня розвинених держав. Встановлено, що рівень розвитку підприємництва у малих містах України (на прикладі Львівської області) є невисоким, посилюються надмірні диспропорції у розміщенні економічного потенціалу регіонів між обласними центрами та малими містами і районами, недосконалою є галузева структура економіки та низькою інноваційна активність підприємств малих міст та районів, що негативно впливає на соціально- економічний розвиток регіонів та держави загалом. Виходячи з актуальності і своєчасності розвитку малого бізнесу в малих містах, а в подальшому на сільських територіях, визначені стратегічні завданнядержавної політики розвитку малого бізнесу в малих містах із урахуванням світового досвіду. Перспективи. У подальших дослідженнях слід звернути увагу на проблеми запровадження державних програм і стратегій розвитку малого підприємництва в зарубіжних країнах, з метою їх ефективнішої реалізації в Україні, а також на проблеми ефективного фінансування таких програм через бюджети різних рівнів.

Біографії авторів

Тарас Васильців, Львівський торговельно-економічний університет

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування

Остап Породко, Львівський торговельно-економічний університет

аспірант

Сергій Рудик, Львівський торговельно-економічний університет

аспірант

Посилання

Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства [Электронный ресурс] / Режим доступа : http://www.nisse.ru.

Дічек, О. Рейдерство в Україні: реалії ринкової економіки або економічний тероризм? [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.uspp.org.ua/interview/30.reyderstvo-v-ukraini-realii-rinkovoi-ekonomiki-aboekonomichniy- terorizm.htm.

Україна. Закон. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст : від 04.02.2004 р. № 1580-IV [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1580-15

Малі підприємства Львівщини : статистичний збірник. – Львів : Головне управління статистики у Львівській області. – 2014. – 96 с.

Минрегионстрой планирует развивать малые города [Электронный ресурс] / Режим доступа : http://www.business.ua/politics/Minregionstroy_ planiruet_razvivat_malye_goroda-294328/.

Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних програм розвитку малого підприємництва. – К. : Держпідприємництво, Мінекономіки України. – 2000. – 24 с.

Побурко, Я. М. Методологічні засади класифікації регіонів за рівнем економічного розвитку [Текст] / Я. М. Побурко, В. К. Кардаш // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – 2001. – Вип. 30. – С. 3- 17.

Програма “Місцевий економічний розвиток”. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.eef.org.ua/ua/mistsevyi-ekonomichnyi-rozvytok.html.

Регіональна програма розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2015-2016 роки. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.oblrada.lviv.ua/oblprograms.

Кабінет Міністрів України. Розпорядження. Про затвердження Плану заходів з виконання у 2013 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні : від 13.02.2013 № 64-р. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/64-2013-%D1%80.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-07

Як цитувати

Васильців, Т., Породко, О., & Рудик, С. (2016). ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В МАЛИХ МІСТАХ УКРАЇНИ. Економічний дискурс, (3), 58–65. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127835

Номер

Розділ

Статті