ФОРМУВАННЯ РИНКУ МОЛОКА НА ОСНОВІ КООПЕРАЦІЙНО-ІНТЕГРАЦІЙНИХ ВІДНОСИН

Автор(и)

  • Віталіна Антощенкова Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка,

Ключові слова:

ринок молока, молочне скотарство, молокопереробне підприємство, кооперація, інтеграція

Анотація

Вступ. Ринок молока є важливою складовою агропродовольчого комплексу України, що представляє собою складну систему економічних взаємозв’язків між підприємствами з виробництва, переробки молока та збуту готової продукції. За роки ринкових трансформацій в аграрному секторі економіки зазнали деструкції міжгосподарські зв’язки сільськогосподарських та молокопереробних підприємств, відбулися процеси дезінтеграції у молочній промисловості, істотно скоротилося поголів’я великої рогатої худоби та обсяги виробництва молока, поширилася недосконала конкуренція на продуктових ринках збуту сировини і готової продукції, що негативно позначилося на ефективності функціонування ринку молока. Методи. Використовувалися загальнонаукові й спеціальні методи дослідження, зокрема: абстрактно-логічний (при теоретичних узагальненнях і формулюванні висновків) та метод наукового узагальнення (під час розробки пропозицій щодо удосконалення економічних взаємозв’язків в умовах інтеграційних процесів). Результати. Основним механізмом формування стійких економічних відносин між сільськогосподарськими й молокопереробними підприємствами є інтеграційні зв’язки, які можуть здійснюватися у вигляді виробничої контрактації та інтеграції власності. Перспективи. Одним з основних стратегічних пріоритетів відродження вітчизняного молокопродуктового підкомплексу є сталий розвиток економічних відносин між сільськогосподарськими й молокопереробними підприємствами на засадах кооперації та інтеграції виробництва, переробки та збуту готової продукції.

Біографія автора

Віталіна Антощенкова, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка

к.е.н., доцент кафедри економіки та маркетингу

Посилання

Амбросов, В.Я. Розвиток форм господарювання в сільському господарстві: монографія [Текст] / В. Я. Амбросов, Т. Г. Маренич. – Х.: ХНТУСГ, 2008. – 156 с.

Андрійчук, В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу [Текст] / В. Г. Андрійчук // КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2013. – 779 с.

Гуцул, Т.А. Розвиток ринку молока в Україні [Текст] / Т. А. Гуцул // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – № 1(3). – С. 89-94.

Антощенкова, В. В. Молокопереробна промисловість України: минуле та сучасність [Текст] / В.В. Антощенкова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Економічні науки. – Х.: ХНТУСГ, 2015. – Вип. 161. – С. 74 – 81.

Тивончук, С. В. Світовий ринок молока і молочних продуктів: особливості формування та тенденції розвитку [Текст] / C. В. Тивончук, Я. О. Тивончук // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2014. – Вип. 2. – С. 57-64.

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення 24.03.2016). – Назва з екрану.

Міністерство аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua/monitoring?nid=20180 (дата звернення 21.03.2016). – Назва з екрану.

Антощенкова, В. В. Стан та перспективи розвитку молочного скотарства України [Текст] / В.В. Антощенкова // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Економічні науки. – Х.: ХНАУ, 2015. – № 1. – С. 90-96.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-31

Як цитувати

Антощенкова, В. (2016). ФОРМУВАННЯ РИНКУ МОЛОКА НА ОСНОВІ КООПЕРАЦІЙНО-ІНТЕГРАЦІЙНИХ ВІДНОСИН. Економічний дискурс, (2), 29–36. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127845

Номер

Розділ

Статті