ФОРМУВАННЯ РИНКУ МОЛОКА НА ОСНОВІ КООПЕРАЦІЙНО-ІНТЕГРАЦІЙНИХ ВІДНОСИН

Віталіна Антощенкова

Анотація


Вступ. Ринок молока є важливою складовою агропродовольчого комплексу України, що представляє собою складну систему економічних взаємозв’язків між підприємствами з виробництва, переробки молока та збуту готової продукції. За роки ринкових трансформацій в аграрному секторі економіки зазнали деструкції міжгосподарські зв’язки сільськогосподарських та молокопереробних підприємств, відбулися процеси дезінтеграції у молочній промисловості, істотно скоротилося поголів’я великої рогатої худоби та обсяги виробництва молока, поширилася недосконала конкуренція на продуктових ринках збуту сировини і готової продукції, що негативно позначилося на ефективності функціонування ринку молока. Методи. Використовувалися загальнонаукові й спеціальні методи дослідження, зокрема: абстрактно-логічний (при теоретичних узагальненнях і формулюванні висновків) та метод наукового узагальнення (під час розробки пропозицій щодо удосконалення економічних взаємозв’язків в умовах інтеграційних процесів). Результати. Основним механізмом формування стійких економічних відносин між сільськогосподарськими й молокопереробними підприємствами є інтеграційні зв’язки, які можуть здійснюватися у вигляді виробничої контрактації та інтеграції власності. Перспективи. Одним з основних стратегічних пріоритетів відродження вітчизняного молокопродуктового підкомплексу є сталий розвиток економічних відносин між сільськогосподарськими й молокопереробними підприємствами на засадах кооперації та інтеграції виробництва, переробки та збуту готової продукції.


Ключові слова


ринок молока; молочне скотарство; молокопереробне підприємство; кооперація; інтеграція

Повний текст:

PDF

Посилання


Амбросов, В.Я. Розвиток форм господарювання в сільському господарстві: монографія [Текст] / В. Я. Амбросов, Т. Г. Маренич. – Х.: ХНТУСГ, 2008. – 156 с.

Андрійчук, В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу [Текст] / В. Г. Андрійчук // КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2013. – 779 с.

Гуцул, Т.А. Розвиток ринку молока в Україні [Текст] / Т. А. Гуцул // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – № 1(3). – С. 89-94.

Антощенкова, В. В. Молокопереробна промисловість України: минуле та сучасність [Текст] / В.В. Антощенкова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Економічні науки. – Х.: ХНТУСГ, 2015. – Вип. 161. – С. 74 – 81.

Тивончук, С. В. Світовий ринок молока і молочних продуктів: особливості формування та тенденції розвитку [Текст] / C. В. Тивончук, Я. О. Тивончук // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2014. – Вип. 2. – С. 57-64.

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення 24.03.2016). – Назва з екрану.

Міністерство аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua/monitoring?nid=20180 (дата звернення 21.03.2016). – Назва з екрану.

Антощенкова, В. В. Стан та перспективи розвитку молочного скотарства України [Текст] / В.В. Антощенкова // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Економічні науки. – Х.: ХНАУ, 2015. – № 1. – С. 90-96.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет