№ 2 (2016)

Зміст

Статті

ОФШОРИЗАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОГО КОНСАЛТИНГОВОГО БІЗНЕСУ: МЕХАНІЗМИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Наталія Грищенко 9-15
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Надія Мартинюк 15-28
ФОРМУВАННЯ РИНКУ МОЛОКА НА ОСНОВІ КООПЕРАЦІЙНО-ІНТЕГРАЦІЙНИХ ВІДНОСИН PDF
Віталіна Антощенкова 29-36
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УМОВАХ КРИЗИ PDF
Петро Пуцентейло 37-46
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В ПЕРІОД СИСТЕМНИХ РЕФОРМ PDF
Оксана Радченко 47-53
ЕНЕРГОСЕРВІСНИЙ КОНТРАКТ ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА PDF
Інна Самойленко 54-63
ОСНОВНІ АСПЕКТИ КОНЦЕПЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Дмитро Лазаренко, Станіслав Сіренко 64-71
НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ PDF
Богдан Семак, Тарас Васильців, Руслан Лупак 71-79
ДУАЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД В КОНТЕКСТІ ДЕФОРМАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ВІД ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ PDF
Микола Зось-Кіор, Олександр Голобородько, Олександр Марченко 80-89
ПРОГНОЗНІ СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
Олексій Шкуратов, Віктор Кипоренко 89-100
ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУБСИДІАРНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНІВ PDF
Оксана Копилюк, Юлія Тимчишин 101-110
РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ PDF
Анна Кулик 111-116
МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ: УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ PDF
Юрій Драчук, Олена Сталінська, Наталія Трушкіна 117-128
FOREIGN EXPERIENCE OF PUBLIC MANAGEMENT OF INVESTMENT DEVELOPMENT FOR REGIONAL ENTERPRISES PDF PDF (English)
Valeriy Ilyin, Olena Ilyin 128-135
ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ PDF
Вікторія Остапенко, Микита Кіпа 135-141
ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ ИНТЕНСИВНОГО ТИПА PDF
Константин Павлов 142-160
КОНСАЛТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ PDF
Светлана Прохорчук 160-166
ОСНОВНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
Олексій Микитюк 167-175
VOLATILITY ANALYSIS OF CORRELATION BETWEEN FOREIGN CURRENCIES IN REFERENCE TO INDIAN RUPEE PDF (English)
Jain Akansha, Svitlana Denga 176-182
СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Марина Коніна, Камілла Реха, Валерій Янковський 183-192
ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Микола Пархомець, Людмила Уніят 193-203