ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Ганна Баранець Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» м. Дніпро,

Ключові слова:

логістична стратегія, логістичний потенціал, ситуаційний профіль, диверсифікація, спеціалізація, аутсорсинг, логістичні інновації

Анотація

Вступ. Сфера логістичного управління сучасних промислових підприємств потребує пошуку нових методів та підходів до обґрунтування вибору логістичної стратегії як з позицій розробки стратегічних напрямів змін, адекватних трендам, що складаються у макросередовищі, так і з точки зору визначення внутрішніх можливостей реалізувати обрані напрями перетворень. Мета. Розвинути підхід до вибору логістичної стратегії підприємства на основі аналізу умов макросередовища та внутрішніх умов, які формують логістичний потенціал підприємства та обґрунтовують вибір з позиції визначення можливості ефективної реалізації обраної стратегії. Методи – абстрактно-логічний; системно-структурний; теоретичного узагальнення й порівняння, моделювання; графічний. Результати. Запропонована послідовність дій для вибору логістичної стратегії підприємства.Встановлено, що внутрішні умови ефективної реалізації будь-якої логістичної стратегії описуються змінами елементів логістичного потенціалу підприємства у певному напрямі. Для наочного уявлення змін використано ситуаційні профілі. Обґрунтовано поведінку елементів логістичного потенціалу для опису основних видів логістичних стратегій. Перспективи. Подальші дослідження мають бути організовані в напрямі визначення еквівалентних характеристик важливості (значущості) елементів логістичного потенціалу та витрат на їх формування. В кінцевому підсумку це дасть змогу планувати витрати на впровадження стратегічних змін. Для вирішення цієї задачі може бути використаний функціонально-вартісний аналіз.

Біографія автора

Ганна Баранець, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» м. Дніпро

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту виробничої сфери

Посилання

Пономаренко В.С. Логістичний менеджмент [Текст] : підручник. / В.С. Пономаренко, К.М. Таньков, Т.І. Лепейко. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010. – 440 с.

Баранець Г.В. Удосконалення методичного підходу до оцінки управління логістичним потенціалом промислового підприємства [Текст] / Г.В. Баранець, Л.В. Швець // Економічний аналіз. – 2015. - Том 19.- №2. - С.6-12.

Отенко И.П. Методологические основы управления потенциалом предприятия [Текст] : моногр. / И.П. Отенко. – Х.: ХНЕУ, 2004. – 215 с.

Чмутова І.М. Капітал підприємства: аналіз, оцінка, інструменти та роль банківської системи у його фінансуванні [Текст] : моногр. / І.М. Чмутова, О.В. Пересунько. – Х.: ФОП Павленко О.Г.; ВД «ІНЖЕК», 2010. – 480 с.

Крикавський Є.В. Логістика: основи теорії [Текст] : підручник. / Є.В. Крикавський. – Львів: НУ «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2004. – 416 с.

Хэндфилд Р.Б. Реорганизация цепей поставок. Создание интегрированных систем формирования ценности [Текст] : пер. с англ. / Р.Б. Хэндфилд, Э.Л. Николс-мл. – М.: ИД «Вильямс», 2003. – 416 с.

Дыбская В.В. Логистика. Интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок [Текст] : учебник для МВА / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, А.Н. Стерлингова; За ред. В.И. Сергеева. – М.: Эксмо. − 2014. – 944 с.8. Сергеев В.И. Наиболее распространенные логистические стратегии / В.И. Сергеев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.elitarium.ru/2007/12/11/logisticheskie_strategii.

Аникин Б.А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента [Текст] : учеб. пособие / Б.А. Аникин, И.Л. Рудая. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 288 с.

Кадникова Н.Н. Моделирование структуры управления при логистическом аутсорсинге [Текст] / Н.Н. Кадникова // Российское предпринимательство. – 2012. – № 7 (205). – С. 71-76.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-07

Як цитувати

Баранець, Г. (2016). ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економічний дискурс, (3), 88–98. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127853

Номер

Розділ

Статті