ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Автор(и)

  • Віталій Русан Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ,

Ключові слова:

агропромисловий комплекс, угода про асоціацію, тарифи квоти, зовнішньоекономічна діяльність

Анотація

Актуальність. Підписання Угоди про асоціацію між Україною та країнами ЄС, а також створення в рамках цієї Угоди Зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським Союзом є важливими чинниками розвитку аграрної галузі. У такому разі для України відкриваються перспективи поступового освоєння ринку країн ЄС вітчизняними компаніями, підвищення рівня якості, безпечності, екологічних характеристик української продукції АПК, покращення стану продовольчої безпеки держави. Метою дослідження є оцінка перспектив і можливостей для агропродовольчого сектору України, які виникатимуть внаслідок підписання Угоди про асоціацію між Україною та країнами ЄС, а також створення в рамках цієї Угоди Зони вільної торгівлі. Для досягнення поставленої мети аналізуються окремі показники зовнішньої торгівлі України продукцією агропродовольчого сектору, а також особливостей митно-тарифного регулювання за найбільш важливими для АПК України товарними групами. При цьому пропонуються заходи державної аграрної політики щодо підвищення ефективності використання наявного потенціалу аграрного сектору економіки, його адаптації до нових умов, у т. ч. з урахуванням можливих ризиків, які виникатимуть внаслідок лібералізації зовнішньоторговельних відносин з європейськими країнами. Мета. Оцінка перспектив і можливостей для агропродовольчого сектору України, які виникатимуть внаслідок підписання Угоди про асоціацію між Україною та країнами ЄС, а також створення в рамках цієї Угоди Зони вільної торгівлі. Методи. В процесі дослідження використані методи логічного узагальнення, поєднання аналізу і синтезу, аналітичного групування та прогностики. Результати. Створення Зони вільної торгівлі з ЄС є першим етапом включення економіки України до європейського ринку. Аграрний сектор України останніми роками демонструє позитивну динаміку розвитку зовнішньоекономічної торгівлі. Аналіз умов передбачений Угодою про асоціацію між Україною та країнами ЄС, а також обсяги квот, встановлених сторонами засвідчує бажання сторін певним чином захистити свої внутрішні рики. Однак навіть при таких умовах українські продовольчі товари здатні знайти своїх споживачів на європейському ринку. Перспективи. Умови, на які погодились сторони в рамках Зони вільної торгівлі України з Європейським Союзом є базовими і можуть в майбутньому переглядатись, що передбачено Угодою про асоціацію між Україною та країнами ЄС. Водночас, на даний час не всі вітчизняні сільськогосподарські товаровиробники здатні постачати товари на ринок ЄС передусім через невідповідність їх якісним стандартам. Удосконалення інституційного середовища функціонування сільськогосподарського виробництва, приведення його до стандартів ЄС будуть під постійною увагою науково-аналітичного середовища адже в кінцевому підсумку від цього залежить продовольча безпека держави та здоров’я її громадян

Біографія автора

Віталій Русан, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

к.е.н., с.н.с, завідувач сектору продовольчої безпеки відділу безпеки реального сектору
економіки

Посилання

Туган-Барановський, М.И. Избранное. Периодические промышленные кризисы. История английских кризисов. Общая теория кризисов / М.И.Туган-Барановский. – М.: Наука, «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1997. – 574 с.

Кондратьев, Н.Д. Проблемы экономической динамики [Текст] / Редкол. Л.И. Абалкин (отв. ред.) и др. – М. : Экономика, 1989. – 526 с.

Линдблом, Ч. Политика и рынки. Политико-экономические системы мира [Текст] / Пер. с англ. – М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2005. – 448 с.

Власов, В.І. Розвиток ринків аграрної продукції [Текст] / В.І. Власов // Економіка АПК. – 2015. – № 6. – С. 42-46.

Можливості і застереження щодо наслідків уведення в дію положень Угоди про асоціацію між ЄС та Україною [Текст] : наук. доп. / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, чл.-кор. НААНУ Т.О. Осташко, д-ра екон. наук В.О. Точиліна ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув." – К., 2013. – 98 с.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_%28body %29.pdf.

ЕС-Украина. Снятие пошлин и аграрный экспорт Украины - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukragroconsult.com/news/es-ukraina-snyatie-poshlin-i-agrarnyi-eksport-ukrainy.

Шубравська, О.В. Інтеграційні перспективи України: переваги і ризики для аграрного сектору / Шубравська О.В., Прокопенко К.О. // Економіка України. – 2014. – № 1. – С. 63-73.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-01-29

Як цитувати

Русан, В. (2016). ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ. Економічний дискурс, (1), 31–42. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127857

Номер

Розділ

Статті