№ 1 (2016)

Зміст

Статті

INTERFACES BETWEEN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP INITIATIVES, SOCIAL ENTERPRISES AND SOCIAL BUSINESS PDF
Žaneta Simanavičienė, Eimantas Kisielius 5-10
ОСОБИСТІ СЕЛЯНСЬКІ ГОСПОДАРСТВА: ФЕНОМЕН ЧИ ОБ’ЄКТИВНІ ОБСТАВИНИ? PDF
Максим Кропивко 11-21
ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ PDF
Ольга Морозевич, Елена Голомазова 21-30
ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ PDF
Віталій Русан 31-42
ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНОГО ЛАНЦЮГА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ніна Трішкіна 42-50
АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЇ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ НАСІННЯ РІПАКУ PDF
Сергій Чехов 51-60
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА ЇХ ОСНОВІ БІОЕНЕРГІЇ PDF
Борис Сидорук, Ольга Довгань 61-71
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Євгеній Улько 71-81
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ PDF
Оксана Агрес 82-88
РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАНКІВ УКРАЇНИ: МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ДОСТАТНОСТІ PDF
Вікторія Коваленко 89-99
ВПЛИВ АГРАРНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ PDF
Оксана Радченко 100-111
ОБЛІК І ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ: ПОЄДНАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ PDF
Тетяна Яковець 112-120
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРCПЕКТИВИ ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНОЇ ДIЯЛЬНОCТI ПIДПРИЄМCТВ УКРАЇНИ PDF
Анастасія Кондратюк, Ганна Жалдак 121-129
МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Анна Тарасевич 129-138