ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ В АКТИВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Юлія Шушкова Львівський національний університет імені Івана Франка,

Ключові слова:

фінанси, бюджетна система, соціально-економічний розвиток, бюджетне фінансування, державні програми і проекти

Анотація

Вступ. На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України намітилися істотні параметри нестабільності, які перешкоджають активізації подальшого економічного поступу та мають системний характер, обумовлені комплексом як суб’єктивних, так і об’єктивних чинників та умов, серед яких недоліки та недосконалість функціонування вітчизняної бюджетної системи. Застосування дієвих інструментів бюджетної системи (зокрема бюджетного фінансування та інвестування у важливі проекти з розвитку підприємництва та територій) потрібно вважати перспективним напрямом активізації економічного розвитку в Україні. Методи. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи групувань, логічного аналізу, стратегічного менеджменту (для обґрунтування недоліків, визначення інструментів та засобів застосування інструментів бюджетної системи в цілях активізації економічного розвитку в Україні).Результати. Аргументовано, що застосування бюджетних інструментів спроможне забезпечити істотну активізації економічного розвитку в державі передусім через бюджетну підтримку розвитку малого бізнесу, покращення параметрів соціально-економічного розвитку сільських та віддалених територій, формування передумов для реалізації важливих інвестиційних соціально значимих проектів. Водночас, низька ефективність бюджетної системи в Україні значно підсилює суперечності та диспаритети соціально-економічної системи держави, підриває стан її стабільності з середини та посилює ризики безпеці економіки. Перспективи. У подальших дослідження варто дослідити взаємозв’язки та особливості системи оподаткування і стягнення податків та зборів до бюджетів усіх рівнів у контексті їх впливу на ділову активність населення, а також обґрунтувати пріоритети, механізми і засоби більш досконалого формування бюджетів, зокрема з внутрішніх джерел.

Біографія автора

Юлія Шушкова, Львівський національний університет імені Івана Франка

к.е.н., доцент, доцент кафедри державних і місцевих фінансів

Посилання

Бюджетний кодекс України : від 08.07.2010 р. № 2456-VІ : Офіційний текст. − К. : Атіка, 2010. − 128с.

Владимиров К. М. Місцеві фінанси : навч. посібник / К. М. Владимиров, Н. І. Чуйко, О.Ф. Рогальський. – Херсон : Олді-плюс, 2006. – 352 с.

Дем’янишин В. Проблеми сутності та складу видатків місцевих бюджетів / В. Дем’янишин, А. Тулюлюк // Світ фінансів. – 2008. – Вип. 3 (16). – С. 135-144.

Запатріна І. В. Удосконалення процесів контролю за ефективним використанням бюджетних коштів в Україні / І. В. Запатріна // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. – 2007. − № 12. – С. 20-29.

Макаренко О. І. Модель оптимізації розподілення бюджетних коштів / О. І. Макаренко, С.О. Зульфугарова // Економічна кібернетика. – 2008. − № 1 (49). – С. 48-54.

Павлюк К. В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України : монографія / К. В. Павлюк. − К. : НДФІ. – 2006. − 266 с.

Плескач В. Л. Концептуальні підходи щодо створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу доходів і видатків бюджетів регіонів / В. Л. Плескач // Фінанси України. – 2009. − № 5. – С. 41-55.

Рева Т. М. Місцеві фінанси : навч. посібник / Т. М. Рева, К. Ф. Ковальчук, Н. В. Кучкова. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.

Сукрушева Г. О. Показники ефективності бюджетних видатків / Г. О. Сукрушева // Вісник ДДФІ: Економічні науки : наук.-теорет. журнал. – 2011. − № 2. – С. 10-12.

Шевчук Н. Ю. Структура видатків місцевих бюджетів України та особливості їх побудови / Н.Ю. Шевчук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. − № 5 (83). – С. 202-207.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-07

Як цитувати

Шушкова, Ю. (2016). ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ В АКТИВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ. Економічний дискурс, (3), 111–117. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127898

Номер

Розділ

Статті