ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В ПЕРІОД СИСТЕМНИХ РЕФОРМ

Автор(и)

  • Оксана Радченко Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»,

Ключові слова:

аграрний сектор, бюджетна підтримка, бюджетні програми, ефективність державної підтримки, стратегія розвитку бюджетної підтримки, системні реформи сільського господарства

Анотація

Вступ. У статті досліджено основні аспекти державної підтримки сільського господарства в умовах реформування системи податкових пільг, співпраці України з МВФ та процесами євроінтеграції. Наводяться результати аналізу передумов та заходів, що спричинили зміну напрямів та обсягів державної підтримки у бюджеті на 2016 рік. Аналізуються можливі шляхи розвитку державної підтримки на основі поширених моделей зарубіжного досвіду. Методи. Дослідження спирається на чинну інформаційну та методичну базу, що містить методи, використання яких дозволяє систематизувати ряд явищ у процесі розвитку аграрної галузі, уніфікувати процедуру визначення номінальних обсягів та ефективності державної допомоги за прямими та непрямими методами з врахуванням впливу різних факторів на обсяги підтримки. Результати. Приведено окремі механізми зарубіжного досвіду державної підтримки аграрної галузі та можливості його застосування в Україні. Визначено ключові точки формування мотиваційного механізму ефективної державної підтримки малих господарських форм. Результатом дослідження передбачається окреслення проблем державної підтримки галузі та визначення напрямів її розвитку у загальній Стратегії сільського господарства на період до 2020 року, означення місця та ролі аграрної галузі в економіці держави. Отримані результати аналогічні вітчизняним дослідженням і відстоюють ідею про необхідність державної підтримки конкурентного середовища, а не лише окремих форм господарювання та забезпечення гарантування продовольчої безпеки методами регуляторної політики, спрямованої на підтримку галузі. Перспективи. Подальшими напрямами досліджень у даній тематиці можуть виступати формування методики системного визначення ефективності за різними порівняльними оцінками.

Біографія автора

Оксана Радченко, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

к.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник

Посилання

Державне казначейство України [Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/index (дата звернення: 17.05.2016). – Назва з екрану.

Кваша М.М. Державна підтримка галузі тваринництва у 2016 році [Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://www.slideshare.net/DairyNews/2016-60005250 (дата звернення: 17.05.2016). – Назва з екрану.

МВФ наполягає на скасуванні податкових пільг для українського АПК [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dt.ua/ECONOMICS/mvf-napolyagaye-na-skasuvanni podatkovih-pilg-dlya-ukrayinskogo-apk- 176201_.html (дата звернення: 23.05.2016). – Назва з екрану.

Міністерство аграрної політики та продовольства України. [Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://minagro.gov.ua/ (дата звернення: 23.05.2016). – Назва з екрану.

Рутицька В. Системні реформи: ілюзія чи реальність? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hronika.info/mnenia/116286-sistemn-reformi-lyuzya-chi realnst.html (дата звернення: 23.05.2016). – Назва з екрану.

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iae.org.ua/ (дата звернення: 17.05.2016). – Назва з екрану.

Стратегічні напрями податкового регулювання розвитку аграрного сектору економіки України на період до. 2020 року [Текст] / Ю.О. Лупенко, Л.Д. Тулуш. – К. : ННЦ ІАЕ, 2014. – 36 с.

Тулуш Л.Д. Стратегічні напрями бюджетного регулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні [Текст] / Л. Д. Тулуш, О. Д. Радченко // Економіка АПК. - 2012. - № 10. - С. 81-90.

European Union [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://europa.eu/pol/financ/index_en.htm (дата звернення: 17.05.2016). – Назва з екрану.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-31

Як цитувати

Радченко, О. (2016). ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В ПЕРІОД СИСТЕМНИХ РЕФОРМ. Економічний дискурс, (2), 47–53. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127901

Номер

Розділ

Статті