ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Автор(и)

  • Григорій Башнянин Львівський торговельно-економічний університет,

Ключові слова:

економічна система, патерн, патернальна тріада, соціокультурна динаміка, ідеаційна та чуттєва культура, прекаріат та когнітаріат, екстрактивні та інклюзивні інститути

Анотація

Вступ. Культура виступає простором атрактивності інноваційно-парадигмального проекту соціально-економічного розвитку. Поставлено мету – виявлення у полі атрактивності передумов біфуркаційної реалізації інституціональної інклюзивності соціокультурної флуктуації економічних систем. Методи. Використано методи: системно-синергетичного аналізу, фрактальної онтології, ноуменально-ретроспективного проектизму. Результати. Розглядаються актуальні проблеми функціонування економічних систем у режимі соціокультурної динаміки. Економічна система визначається як сукупність патернальних практик у полі патернального проекту суспільного відтворення. Отримано наступні результати: ідентифіковано ентропійний процес соціокультурної динаміки економічних систем у формі патерн-симулякрів та з’ясовано механізм цього процесу, що зумовлює гомеостаз систем; біфуркації соціокультурних флуктуацій та розвиток економічних систем пояснюється реалізацією інноваційно-парадигмальтних проектів когнітивною, релігійною та естетичною оболонками ядра патернальнї матриці тієї чи іншої цивілізації; футуросинергетичний проект шостого технологічного укладу NВІС-конвергенції трактується як патернальний проект нооекономіки ідеаційної культури. Перспективи. Перспектива даного дослідження полягає у з’ясуванні історичних, ментальних, соціокультурних, духовних та інтелектуальних передумов можливості становлення нооекономіки ідеаційної культури в реаліях України.

Біографія автора

Григорій Башнянин, Львівський торговельно-економічний університет

д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки

Посилання

Аджемоґлу Д. Чому нації занепадають. Походження влади, багатства та бідності [Текст] / Д. Аджемоґлу, Дж.Робінсон. – К. : Наш формат, 2016. – 440 с.

Бауман З. Плинні часи: життя в добу непевности [Текст] / З. Бауман. – К. : Критика, 2013. – 176 с.

Булгаков С. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття [Текст] / С. Булгаков; [за ред. В. Д. Базилевича]. – К. : Знання, 2006. – 903 с. – (Славетні постаті).

Винайдення традиції [Текст] / [За ред. Е. Гобсбаума та Т. Рейнджера; Пер. з англ.]. – К. : Ніка- Центр, 2005. – 448 с.

Гаврилишин О. Капіталізм для всіх чи капіталізм для обраних? Розбіжні шляхи посткомуністичних перетворень [Текст] / О.Гаврилишин. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 384 с.

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли [Текст] / Л. Н. Гумилев. – М. : ООО “Издательство АСТ”, 2001. – 560 с.

Гараедаги Дж. Системное мышление: Как управлять хаосом и сложными процессами: Платформа для моделирования бизнеса [Текст] / Дж. Гараедаги. – Минск : Гревцов Букс, 2010. – 480 с.

Делюмо Ж. Цивилизация Возрождения [Текст] / Ж. Делюмо; [Пер. с франц. И. Эльфонд]. – Екатиренбург : У-Фактория, 2006. – 720 с.

Де Сото Е. Загадка капіталу. Чому капіталізм перемагає лише на Заході і ніде більше [Текст] / Е. де Сото. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 232 с.

Как избежать ресурсного проклятия [Текст] / [Под ред. М. Хамфриса, Д. Сакса и Д. Стиглица; пер. с англ. Н. Автономовой]. – М. : Изд. Института Гайдара, 2011. – 464 с.

Кантор К. Двойная спираль истории: Историософия проектизма. Т.1: Общие проблемы / Карл Кантор. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – 904 с.

Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики / Н. Д. Кондратьев. – М.: Экономика, 1989. – 526 с.

К’юбільє Ж.-М. Порногламур [Текст] / Ж.-М. К’юбільє. – К. : Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2009. – 175 с.

Манан П. Інтелектуальна історія лібералізму [Текст] / П. Манан. – К. : Дух і літера, 2005. – 216 с.

Мельник Л. Г. Триалектические основы управления развитием экономических систем [Текст]: монография / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2014. – 447 с.

Менегетти А. Система и личность [Текст] / А. Менегетти; пер. с итальянского ННБФ“Онтопсихология”. – М. : ННБФ “Онтопсихология”, 2007. – 352 с.

Морис Я. Чому Захід панує – натепер [Текст] / Оповіді з історії та що з них випливає щодо майбутнього / Я. Морис. – К. : ТОВ “Видавництво “КЛІО”, 2014. – 784 с.

Паулі Ґ. Синя економіка: 10 років, 100 інновацій, 100 мільйонів робочих місць. Доповідь Римському клубу [Текст] / Ґ. Паулі. – Risk Reduction Foundation, 2012. – 320с.

Райнерт Е. С. Як багаті країни збагатіли … і чому бідні країни лишаються бідними / Е. С. Райнерт. – К. : Темпора, 2014. – 444 с.

Руденко М. Енергія прогресу: Нариси фізичної економії [Текст] / М. Руденко. – Тепнопіль : Джура, 2003. – 412 с.

Сакс Дж. Д. Конец бедности. Экономические визможности нашего времени [Текст] / Дж. Д. Сакс. – М. : Изд. Института Гайдара, 2011. – 424 с.

Старіков Н. Криза: Як це робиться [Текст] / Ніколай Старіков. – К. : “Саммит-Книга”, 2010. – 312 с.

Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика [Текст] / Питирим Сорокин. – М.: Астрель, 2006.

– 1176 с.

Тоффлер Э. Революционное богатство [Текст] / Э. Тоффлер, Х. Тоффлер. – М. : АСТ: АСТ МОСКВА : ПРОФИЗДАТ, 2008. – 569 с.

Фрідман Т. Світ плаский! Глобалізований світ у ХХІ столітті [Текст] / Т. Л. Фрідман; [пер. з англ. М. Руденко]. – К. : Акта, 2008. – 649 с.

Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку: Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу [Текст] / Й. А. Шумпетер. – К. : Видавничий дім “Києво Могилянська академія”, 2011. – 242 с.

Шпенглер О. Политические произведения [Текст] / О. Шпенглер. – М. : “Канон +” РООИ “Реабилитация”, 2009. – 528 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-07

Як цитувати

Башнянин, Г. (2016). ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ. Економічний дискурс, (3), 118–128. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127911

Номер

Розділ

Статті