ЕНЕРГОСЕРВІСНИЙ КОНТРАКТ ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Автор(и)

  • Інна Самойленко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова,

Ключові слова:

державно-приватне партнерство, енергосервісна компанія, енергосервісний контракт, енергозбереження, енергоефективність, лізинг

Анотація

Вступ. На сьогодні фінансова нестабільність та відсутність передових енергоефективних технологій і рішень в енергетичній інфраструктурі не задовольняє потреби сучасного суспільства, що унеможливлює реалізацію проектів сталого енергетичного та соціально-економічного розвитку. Серед низки питань з енергетичного розвитку постає і питання щодо розбудови дієвої та ефективної енергетичної інфраструктури шляхом розвитку різних форм та моделей державно-приватного партнерства та забезпечення на цій основі реалізації заходів з підвищення рівня енергоефективності. Методи. Під час реалізації завдань дослідження застосовувався системний підхід (при розкритті суб’єктного складу, принципів та інструментарію державно-приватного партнерства). Результати. Представлено огляд існуючих енергосервісних контрактів, які можуть бути використані для впровадження проектів з енергоефективності. Визначено, що інститут енергосервісного контракту варто розглядати як одну з форм державно-приватного партнерства, що ґрунтується на взаємодії приватних партнерів із публічними. Обґрунтовано, що енергосервісні контракти дають змогу вийти на якісно новий рівень економії енергоресурсів. Доведено, що істотний результат у сфері реалізації завдання з енергоефективності можливо досягти за умови розвитку різних форм та моделей державно- приватного партнерства. Одним із ефективних інструментів державно-приватного партнерства є реалізація моделі співпраці у формі лізингу, в основу якої покладено механізм позабюджетного фінансування і реалізацію якої можливо здійснити без формування спеціальної системи інститутів та організаційних структур. Перспективи. Визначено, перевага моделі форми лізингу у тому, що в цій моделі фінансове навантаження по реалізації проектів із підвищення енергоефективності із ЕСКО переноситься на лізингову компанію, яка володіє великими можливостями в частині залучення фінансових ресурсів, що в свою чергу розширює можливості для фінансування енергозберігаючих проектів.

Біографія автора

Інна Самойленко, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування

Посилання

Вінник О.М. Відносини державно-приватного партнерства: проблеми вдосконалення правового регулювання в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://gisap.eu/ru/node/258

Пучков В.В. Государственно-частное партнерство как форма взаимодействия власти и бизнеса [Текст] / В.В. Пучков // Ползуновский альманах. – 2009. – № 1. – С. 289 – 293.

Нейкова І.С. Державно-приватне партнерство як складова інвестиційного механізму інноваційного розвитку / І.С. Нейкова // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2010. – № 1(48). – С. 152 – 169.

Павлюк К.В. Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально-економічному розвитку держави / К.В. Павлюк, С. М. Павлюк // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010.– Вип. 17. – С. 10 – 19.

Коцюрба О.Ю. Фінансові аспекти державно-приватного партнерства у сфері житлово-комунального господарства [Текст] / О. Ю. Коцюрба // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2010. – Вип. 18 (1). – С. 380 – 386.

Новосельцев О.В. Механізм економічного стимулювання енергозбереження на підприємствах комунальної власності [Текст]/ О.В. Новосельцев, Т.О. Євтухова // Пробл. заг. енергетики. – 2003. – № 8. – С. 40 – 47.

Sorrell S. (2007). The Economics of Energy Service Contracts. Energy Policy, Vol. 35, No.10: 507-521.

Hansen S.J., Bertoldi P., Langlois P. (2009). ESCOs Around the World: Lessons Learned in 49 Countries. Lilburn, The Fairmont Press, 377 p.

EU Commission, Joint Research Centre (n.d.), “Energy service companies”: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/esco

Закон України від 09 квітня 2015 року № 327-VIII «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» // Офіційний вісник України. – 2015.– № 37. – С. 57 – 63.

Сиваев С.Б. Создание и деятельность энергосервисных компаний и перфоманс-контрактов в России. Том 1: Энергосервис и перформанс-контракты: возможности и проблемы их реализации в России [Текст] / С.Б. Сиваев. – М.: WWF, 2011. – 111 с.

Закон України «Про фінансовий лізинг» // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 16. – С.68.

Буртовий О. Енергосервісні контракти [Текст] / О. Буртовий // Юридична газета. – 2011. – № 12 – С.9.

ESCO Market Report for Non-European Countries 2013 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/publication/esco market-report-non-european-countries-2013-0 (дата звернення 20.05.2016). – Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-31

Як цитувати

Самойленко, І. (2016). ЕНЕРГОСЕРВІСНИЙ КОНТРАКТ ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА. Економічний дискурс, (2), 54–63. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127940

Номер

Розділ

Статті