ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУБСИДІАРНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНІВ

Оксана Копилюк, Юлія Тимчишин

Анотація


Вступ. Асиметричність економічного розвитку регіонів і їх банківських систем актуалізує необхідність розробки концептуальних засад розвитку регіональної політики розвитку банківської системи України через призму субсидіарності національного та регіонального рівнів. Методи. Теорії регіоналістики, фінансів, кредитні теорії, теорії державного регулювання економіки, просторового розвитку, праці вітчизняних та зарубіжних учених з питань формування та реалізації регіональної політики у сфері банківської діяльності, абстрактно-логічні, історичні, емпіричні, методи спостереження та порівняння. Результати. Науково обґрунтовано необхідність розвитку регіональної банківської системи на засадах децентралізації та субсидіарності з виокремленням переваг її розвитку в економічній, соціальній, іміджевій, екогомологічній та ідеологічній сферах. Представлено методичний підхід до визначення міри регіоналізації банківської системи. Перспективи. Подальший розвиток регіональних банківських систем має здійснюватись на основі розробки концептуальних засад формування перспективної регіональної політики розвитку з врахуванням стабілізаційної значимості й забезпечення модернізаційного прориву у кредитно-інвестиційному забезпеченні розвитку економіки регіонів. Подальші дослідження у даному напрямі повинні базуватися на реформуванні адміністративно-територіального устрою, децентралізації влади та трансформації функцій банківської системи на загальнодержавному й регіональному рівня.

Ключові слова


регіональна банківська система; субсидіарність; міра регіоналізації ; ефективність; децентралізація влади

Повний текст:

PDF

Посилання


Копилюк О. І. Цільові орієнтири регіональної політики розвитку банківської системи та інструментарій забезпечення її розвитку / О. І. Копилюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Ужгород, 2014. – Вип. 1(42). – С. 120-126.

Соціальний капітал банківської системи [Електронний ресурс] // Економічна правда. – Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/publications/2011/03/23/278708/.

Фінансовий потенціал регіону: механізми формування та використання: монографія / Сторонянська І.З., Козоріз М.А. та ін.. – Львів: ІРД НАНУ, 2012. – 306 с.

Частка іноземного капіталу в банківській системі України падає [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unian.ua/news/586034-chastka-inozemnogo-kapitalu-v-bankivskiy-sistemi-ukrajini-padae.html.

Kopylyuk O. Conceptual foundations of regional policy of the banking system / O. Kopylyuk // Journal of the Technical Univercity of Gabrovo. – 2014. – № 49. – p. 30-38.

Управління регіональною економікою [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uchebnikbesplatno. com/natsionalnaya-ekonomika-uchebnik/derjavna-regionalna-finansova-politika-jiji.html.

Світова фінансова криза – тест для України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dt.ua/POLITICS/svitova_finansova_kriza__test_dlya_ukrayini-55090.html.

Пилипчук Я. С. Статистичне оцінювання надійності банківських установ [Електронний ресурс] / Я. С. Пилипчук, І. О. Голка ; Publishing house Education and Science s.r.o. – Режим доступу : www.rusnauka.com/2_KAND_2011/Economics/78318.doc.htm.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет