РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

Автор(и)

  • Анна Кулик Київський національний торговельно економічний університет,

Ключові слова:

зелений туризм, сільський туризм, соціокультурний ефект, туристична сфера

Анотація

Вступ. Події, які відбулися в Україні, привели до збільшення інтересу туристів з усього світу до країни, що створює додаткові передумови для розвитку в’їзного туризму. Україна має величезний потенціал природних ресурсів, чарівні сільські краєвиди, унікальну самобутню культурну спадщину, що свідчить про актуальність розвитку в нашій державі саме сільського зеленого туризму, який зможе вирішити проблеми економічного відродження села. Методи. В процесі дослідження використані методи системного та абстрактно-логічного аналізу, статистичного аналізу, графічний метод. Результати. З огляду на специфіку нашої країни, перш за все велике розмаїття регіональних і місцевих умов, доцільно, щоб при розробці регіональних концепцій розвитку зеленого туризму розглядалися різні можливі напрямки розвитку (моделі) конкурентоспроможного зеленого туризму. Концептуальний підхід до розвитку сільського зеленого туризму в Україні має позитивний соціокультурний ефект для місцевого населення і українського суспільства в цілому. Перспективи. Рішення поставлених завдань забезпечить розвиток перспективних форм і методів ефективного управління сферою зеленого туризму, як в окремих регіонах, так і в цілому по країні, що об'єктивно відповідає її стратегічним завданням соціально-економічного розвитку

Біографія автора

Анна Кулик, Київський національний торговельно економічний університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

Посилання

Пітюлич, М.М. Особливості функціонування сільського туризму в Україні та досвід європейських країн [Текст] / М.М. Пітюлич, І.І. Михайлюк // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2011. Серія "Економіка". – Спецвипуск 33. – Частина 3. – С. 154-158.

Малік, М.Й. Сільський агарний туризм як чинник розвитку сільських територій України [Текст] / М.Й.Малік, Л.В. Забуранна // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2012. – № 5. – С. 110-115.

Мельниченко, С.В. Соціально-економічне значення та проблеми розвитку сільського зеленого туризму в Україні [Електрон. ресурс] / С.В. Мельниченко, А.Ю. Єременко. – Режим доступу:

http://tourlib.net/statti_ukr/melnychenko.htm.

Кудінова І.П. Зелений туризм як один із напрямів розвитку підприємництва в сільській місцевості [Текст] / Кудінова І.П. / Науковий вісник Національного аграрного університету. – К. – 2008. – № 124. – С 91-96.

Васильєв В.В. Сільський зелений туризм в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecologylife.ru/tyrizm-2001/vpvasilev-golova-pravlinnya-spilki-spriyannya-rozvitku-silskogozelenogoturizmu- v-ukrayini. html

Союз содействия развития сельского зеленого туризма в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.greentour.com.ua/.7. Перспективы развития сельского зеленого туризма в Украине. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //vechervkarpatah.at.ua /publ/.

Дунец А.Н. Взаимодействие субъектов сельского туризма в регионе // Российский Журнал Устойчивого Туризма, 2012. – № 2. – С. 26-29.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-31

Як цитувати

Кулик, А. (2016). РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ. Економічний дискурс, (2), 111–116. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/128065

Номер

Розділ

Статті