АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЇ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ НАСІННЯ РІПАКУ

Сергій Чехов

Анотація


Актуальність. Ріпак – ліквідний товар на аграрному ринку, який характеризується стабільними і високими закупівельними цінами протягом всього року. Отримання високих урожаїв ріпаку залежить від правильного вибіру районованих сортів, гібридів ріпаку інтенсивного типу. Мета. Здійснити аналіз пропозиції на вітчизняному ринку насіння ріпаку з урахуванням особливостей ресурсного потенціалу вітчизняної та іноземної селекції. Методи. В процесі дослідження використані методи теоретичного узагальнення, економіко-статистичний, графічний, порівняльний. Результати. Представлено аналіз пропозиції насіння на вітчизняному ринку насіння ріпаку, надано характеристику в розрізі сегментів сортів та гібридів ріпаку, заявників, виділено лідерів насінницької галузі ріпаку, здійснена оцінка конкурентних позицій вітчизняних та іноземних сортів і гібридів ріпаку. Перспективи. Пропозиція на вітчизняному ринку насіння ріпаку сформувалася і функціонує за такими секторами – насіння озимого ріпаку; насіння ярого ріпаку; насіння ріпаку іноземної селекції; насіння ріпаку вітчизняної селекції. Динаміка занесення сортів, гібридів ріпаку в Держреєстр сортів рослин України є позитивною з випереджаючими темпами по озимому ріпаку. Сортооновлення ріпаку відбувається швидкими темпами, що формує відповідним чином насіннєву базу для товаровиробників і закладає на перспективу основи розвитку вітчизняного олійно-жирового, переробного, біоенергетичного підкомплексу аграрного сектору країни


Ключові слова


сорти та гібриди ріпаку; пропозиція насіння; ринок насіння ріпаку; вітчизняні заявники; іноземні заявники; конкуренція

Повний текст:

PDF

Посилання


Волкодав, В.В. Формування ринку сортів рослин добігає кінця? [Текст] / В.В. Волкодав, О.В. Захарчук // Зерно і хліб. – 2005. – № 4. – С. 42.

Захарчук, О.В. Проведемо паралелі між ринками посівного матеріалу світу, Європи й нашої країни [Текст] / О. Захарчук, С. Ткачик, О. Завальнюк // Зерно і хліб. – 2015. – № 4. – С. 14-15.

Керимова, А.Д. Проблемы селекции семян масличных в России [Текст] / А.Д. Керимова // Интернет-журнал «Науковедение». Випуск 6. – 2013.

Ковальчук, Д. Переваги і недоліки вирощування озимого ріпаку [Текст] / Д. Ковальчук // Агроексперт. – 2014. – №8 (73). – С. 22-26.

Маслак, О. Основні тенденції ринку олійного насіння [Текст] / О. Маслак // Спецвипуск журналу Пропозиція. – 2013. – № 2. – С. 4-7.

Маслак, О. Стан та перспективи ринку насіння [Текст] / О.Маслак // Агробізнес сьогодні. – 2013. – №1-2(248-249). – С. 14-15.

Петренко, В.С. Формування насінництва елітної репродукції на ринку олійних культур в Україні. / В.С. Петренко [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.rusnauka.com/26_SSN_2010/Economics/71346.doc.htm.

Продан, І. Ринок насіння: підсумки і перспективи [Текст] / І. Продан // Аграрний тиждень. – 2014. – № 18. – С. 33-37.

Северина, Е. Предпочтения сельхозпроизводителей Украины остаются неизменными – семена высокого качества [Текст] / Е. Северина // АПК-информ. – 2015. – № 8. – С. 14-19.

Соколов, В.М. Успіхи, проблеми та перспективи насінництва в сучасних умовах / В.М. Соколов, В.В. Вишневський, В.В. Васильченко // Насінництво – 2015. – № 5-6. – С. 6–9.

Украина: рынок основных масличных и продуктов переработки в сентябре [Текст] / Обзоры // АПК-информ. – 2015. – № 10 (16). – С. 99–105.

Уланчик, В.С. Проблеми ефективного виробництва насіння ріпаку та продукції його переробки [Текст] / В.С. Уланчик, С.М. Дишлюк // Економічний вісник Донбасу. – 2008. – № 1. – С. 91–97.

Чехов, А.В. Олійні культури в Україні [Текст] : монографія / А.В. Чехов – К.: Основа, 2007. – 415 c.

Чехов С.А. Ринок ріпаку в Україні [Текст] / С.А. Чехов // Науково-практичний збірник (економічні науки) «Продуктивність агропромислового виробництва». – 2015. – № 27. – С. 77–83.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет