АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЇ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ НАСІННЯ РІПАКУ

Автор(и)

  • Сергій Чехов м. Запоріжжя, Україна,

Ключові слова:

сорти та гібриди ріпаку, пропозиція насіння, ринок насіння ріпаку, вітчизняні заявники, іноземні заявники, конкуренція

Анотація

Актуальність. Ріпак – ліквідний товар на аграрному ринку, який характеризується стабільними і високими закупівельними цінами протягом всього року. Отримання високих урожаїв ріпаку залежить від правильного вибіру районованих сортів, гібридів ріпаку інтенсивного типу. Мета. Здійснити аналіз пропозиції на вітчизняному ринку насіння ріпаку з урахуванням особливостей ресурсного потенціалу вітчизняної та іноземної селекції. Методи. В процесі дослідження використані методи теоретичного узагальнення, економіко-статистичний, графічний, порівняльний. Результати. Представлено аналіз пропозиції насіння на вітчизняному ринку насіння ріпаку, надано характеристику в розрізі сегментів сортів та гібридів ріпаку, заявників, виділено лідерів насінницької галузі ріпаку, здійснена оцінка конкурентних позицій вітчизняних та іноземних сортів і гібридів ріпаку. Перспективи. Пропозиція на вітчизняному ринку насіння ріпаку сформувалася і функціонує за такими секторами – насіння озимого ріпаку; насіння ярого ріпаку; насіння ріпаку іноземної селекції; насіння ріпаку вітчизняної селекції. Динаміка занесення сортів, гібридів ріпаку в Держреєстр сортів рослин України є позитивною з випереджаючими темпами по озимому ріпаку. Сортооновлення ріпаку відбувається швидкими темпами, що формує відповідним чином насіннєву базу для товаровиробників і закладає на перспективу основи розвитку вітчизняного олійно-жирового, переробного, біоенергетичного підкомплексу аграрного сектору країни

Біографія автора

Сергій Чехов, м. Запоріжжя, Україна

к.е.н., директор Дослідної станції ефіроолійних та малопоширених сільськогосподарських
культур Національної академії аграрних наук України

Посилання

Волкодав, В.В. Формування ринку сортів рослин добігає кінця? [Текст] / В.В. Волкодав, О.В. Захарчук // Зерно і хліб. – 2005. – № 4. – С. 42.

Захарчук, О.В. Проведемо паралелі між ринками посівного матеріалу світу, Європи й нашої країни [Текст] / О. Захарчук, С. Ткачик, О. Завальнюк // Зерно і хліб. – 2015. – № 4. – С. 14-15.

Керимова, А.Д. Проблемы селекции семян масличных в России [Текст] / А.Д. Керимова // Интернет-журнал «Науковедение». Випуск 6. – 2013.

Ковальчук, Д. Переваги і недоліки вирощування озимого ріпаку [Текст] / Д. Ковальчук // Агроексперт. – 2014. – №8 (73). – С. 22-26.

Маслак, О. Основні тенденції ринку олійного насіння [Текст] / О. Маслак // Спецвипуск журналу Пропозиція. – 2013. – № 2. – С. 4-7.

Маслак, О. Стан та перспективи ринку насіння [Текст] / О.Маслак // Агробізнес сьогодні. – 2013. – №1-2(248-249). – С. 14-15.

Петренко, В.С. Формування насінництва елітної репродукції на ринку олійних культур в Україні. / В.С. Петренко [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.rusnauka.com/26_SSN_2010/Economics/71346.doc.htm.

Продан, І. Ринок насіння: підсумки і перспективи [Текст] / І. Продан // Аграрний тиждень. – 2014. – № 18. – С. 33-37.

Северина, Е. Предпочтения сельхозпроизводителей Украины остаются неизменными – семена высокого качества [Текст] / Е. Северина // АПК-информ. – 2015. – № 8. – С. 14-19.

Соколов, В.М. Успіхи, проблеми та перспективи насінництва в сучасних умовах / В.М. Соколов, В.В. Вишневський, В.В. Васильченко // Насінництво – 2015. – № 5-6. – С. 6–9.

Украина: рынок основных масличных и продуктов переработки в сентябре [Текст] / Обзоры // АПК-информ. – 2015. – № 10 (16). – С. 99–105.

Уланчик, В.С. Проблеми ефективного виробництва насіння ріпаку та продукції його переробки [Текст] / В.С. Уланчик, С.М. Дишлюк // Економічний вісник Донбасу. – 2008. – № 1. – С. 91–97.

Чехов, А.В. Олійні культури в Україні [Текст] : монографія / А.В. Чехов – К.: Основа, 2007. – 415 c.

Чехов С.А. Ринок ріпаку в Україні [Текст] / С.А. Чехов // Науково-практичний збірник (економічні науки) «Продуктивність агропромислового виробництва». – 2015. – № 27. – С. 77–83.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-01-29

Як цитувати

Чехов, С. (2016). АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЇ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ НАСІННЯ РІПАКУ. Економічний дискурс, (1), 51–60. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/128090

Номер

Розділ

Статті