НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА ЇХ ОСНОВІ БІОЕНЕРГІЇ

Автор(и)

  • Борис Сидорук Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП НААН,
  • Ольга Довгань Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП НААН,

Ключові слова:

аграрне виробництво, енергетичний потенціал, продовольчі потреби, еколого-економічна ефективність, удосконалення

Анотація

Актуальність. Використання будь-якої енергетичної культури для отримання біопалива створює конкуренцію за земельні ресурси, що не може не позначитися на продовольчій безпеці країни. На нашу думку, даний аспект потрібно враховувати для еколого-економічних умов окремого регіону. Саме тому велике значення у даній ситуації має розробка науково-методичного забезпечення щодо проведення економіко-екологічної оцінки енергетичного потенціалу сільськогосподарських культур та ефективності виробництва на їх основі біоенергії з врахуванням забезпечення екологічно безпечного розвитку ландшафтів. Мета. Метою наукового дослідження є науково-методичне обґрунтування особливостей проведення оцінки енергетичного потенціалу сільськогосподарських культур та ефективності виробництва на їх основі біоенергії з врахуванням забезпечення екологічно безпечного розвитку ландшафтів. Методи. Дослідження проводилися шляхом використання діалектичного методу пізнання дії економічних законів і системного підходу до вивчення економічних явищ, монографічного, абстрагування та абстрактно-логічного методу. Результати. У статті розглянуто питання проблем і перспектив проведення економіко- екологічної оцінки енергетичного потенціалу сільськогосподарських культур та ефективності виробництва на їх основі біоенергії, а також досліджуються можливості подальшого регулювання використання органічної сировини для виробництва біопалива в умовах аграрного підприємства. Авторами розглядається питання збалансування використання енергетичних культур в продовольчих цілях і для виробництва біоенергії, а також запропоновано основні шляхи щодо покращення системи ефективного виробництва та використання біоенергії. Перспективи. В перспективі для підвищення рівня енергетичної автономності сільськогосподарського виробництва за рахунок біологічної енергії у найближчі роки необхідно вирішити такі завдання: визначити ресурсний потенціал біологічних видів палива в сільськогосподарському виробництві; розробити основні принципи проведення енергетичного аудиту сільськогосподарського виробництва та оптимізувати структуру енергетичного обладнання для отримання теплової енергії із біологічних видів палива

Біографії авторів

Борис Сидорук, Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП НААН

к.е.н., с.н.с., завідувач науково-технологічного відділу аграрної економіки, інформаційно-
аналітичної роботи, маркетингу і трансферу інновацій

Ольга Довгань, Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП НААН

молодший науковий співробітник науково-технологічного відділу аграрної економіки,
інформаційно-аналітичної роботи, маркетингу і трансферу інновацій

Посилання

Бабич, О.С. Біогаз як місцевий енергоресурс для сільськогосподарських підприємств : Матеріали науково-технічної конференції [Текст] / О.С. Бабич, П.М. Кухаренко, В.О. Улексін. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 88–90.

Гавриш, В.І. Визначення доцільності виробництва біопалив за укрупненими показниками [Текст] / В.І. Гавриш // Економіка АПК. – 2010. – №2. – С. 31-35.

Зіновчук, Н.В. Еколого-економічні обмеження біоенергетичного виробництва в Україні [Текст] / Н.В. Зіновчук, О.В. Скидан // Зб. наук. праць Вінницького нац. аграр. ун-ту. – 2010. – Вип. 42. – Т. 4. – С. 102-106.

Кравчук, О.О. Еколого-економічні аспекти розвитку ринку енергетичних культур для виробництва біопалива [Текст] : автореф. дис. на здоб наук. ступ. к. екон. наук : спец. 08.00.06 “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища” / О.О. Кравчук ; Інститут агроекології і природокористування НААН. – К., 2014. – 20 с.

Рябов, Г.А. Использование биомассы и отходов производства для решения проблем энергосбережения [Текст] / Г.А. Рябов // Электрические станции. – 2005. – № 7. – С. 33–38.

Самойлік, М.С. Оцінка біоенергетичного потенціалу Полтавської області / М.С. Самойлік, К.А. Чудан, А.О. Шуліка // Вісник ПДАА. – Полтава, 2011. – № 1. – С. 36–42.

Самойлік М.С. Оцінка ризиків і загроз ресурсно-екологічній безпеці регіону [Текст] / М.С. Самойлік // Бізнес Інформ. – № 6. – 2014. – C. 185-192.

Шпичак, О.М. Економічні проблеми виробництва біопалива та продовольча безпека України [Текст] / О.М. Шпичак // Економіка АПК. – 2009. – № 8. – С. 11-19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-01-29

Як цитувати

Сидорук, Б., & Довгань, О. (2016). НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА ЇХ ОСНОВІ БІОЕНЕРГІЇ. Економічний дискурс, (1), 61–71. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/128096

Номер

Розділ

Статті